Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Solvarme

Solvarmeanlæg kan være alt fra små anlæg til forsyning af en enkelt bolig med varmt brugsvand i sommerhalvåret, til store anlæg, som kobles sammen med fjernvarmeforsyningen. De fleste solvarmeanlæg er indrettet til at opvarme vand til en temperatur på op til 80° C til brug for brugsvandsopvarmning, rumopvarmning eller fjernvarme.

Princippet i et solvarmeanlæg er, at solens varme samles af en solfanger og bruges til opvarmning af vand eller luft. Solfangeren består normalt af en isoleret kasse med glas på ydersiden, som solen kan skinne igennem, og derunder en mørk, selektiv overflade, som hindrer varmen i at stråle ud igen. Inde i kassen findes en absorber – en sort metalplade med kanaler eller plastslanger. I absorberen løber en væske, som bliver varmet op. Væsken løber eller pumpes f.eks. til en solvarmetank eller varmtvandsbeholder, hvor den via en varmeveksler afgiver varme til det varme brugsvand eller til fjernvarmenettet. Teknikken i solvarmeanlæg er kendt og gennemprøvet, men der arbejdes løbende på at udvikle billigere og mere effektive solvarmeanlæg.

Det store problem ved solvarmeanlæg er, at de producerer mest varme i sommerhalvåret, hvor der er mindst behov for varmen. Skal solvarme bruges til opvarmning hele året, er det nødvendigt at finde effektive og billige metoder til at lagre varmen fra sommerhalvåret til vinterhalvåret.

I Danmark er der installeret ca. 40.000 små brugsvandsanlæg samt over 40 større anlæg tilknyttet fjernvarmecentraler (2013). Der er mange flere anlæg på vej og det samlede solfangerareal forventes at vokse til over 580.000 m2 bare i løbet af 2014. Med større og bedre varmelagre er det store muligheder for, at solvarme kan komme til at yde et meget væsentligt bidrag til at dækkke behovet for opvarmning, specielt hvis mulighederne for at efterisolere den gamle boligmasse udnyttes.

 

Links til andre websites om solvarme

Solvarme i fjernvarmeforsyningen:
http://www.tekniq.dk/PresseOgNyheder/Nyheder/2010/August/Straalende-fremtid-for-solvarme-i-forsyningen.aspx

Danbsk Solvarme Forening:
http://www.solvarmeplatform.dk

Planenergi:
http://www.planenergi.dk/default.asp?id=54685
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a