Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Geotermisk energi

Den danske undergrund rummer energi nok til at dækkke en meget stor del af vores opvarmningsbehov. Geotermisk energi hedder denne energikilde, og i store dele af Danmark har undergrunden de egenskaber til skal til for at udnytte denne energikilde.

I Danmark ligger de varme lag forholdsvis dybt ned i undergrunden. Temperaturen i den danske undergrund stiger med 25 – 30 °C for hver kilome-ter, man borer ned. Udnyttelsen af den geotermiske energi er afhængig af, om der findes lag med vandleden egenskaber, så vandet kan strømme frit. I Danmark findes der mange steder sandstenslag, som har netop de egenskaber.

Den geotermiske energi udnyttes ved, at borer ned i det lag, hvor varmen kan udnyttes. Herfra pumpes det varme vand op og det opvarmer via en varmeveksler det vand, man skal bruge til fjernvarme. Derefter pumpes det afkølede vand tilbage i undergrunden et stykke væk fra det sted, hvor man pumpede vandet op. På den måde opretholdes trykket i undergrunden, og det vand, der pumpes ned igen, vil langsomt blive opvarmet og strømme tilbage imode produktionsboringen.

Fordelen ved geotermisk energi set i forhold itl andre former for vedvarende energi er, at den geotermiske energi ikke er afhængig af årstid og vejrforhold. Den er en stabil energikilde, der kan bruges til opvarmning både i mindre bysamfund og i storbyer, sålænge der er et fjernvarmenet.

De samlede geotermiressourcer i Danmark er meget store. I en redegørelse ra Klima- og Energiministeriet fra 2010 skønnes det, at det er muligt at dække ca. 40 PJ af fjernvarmebehovet i 2030, men de samlede resourcer er sandsynligvis meget større.
 

Pdf hæfte om geotermi: “Geotermisk energi, Energien under vores fødder“. http://www.global-klima.org/Ressourcer/pdf-filer/geotermi_prn.pdf
 

Links til andre websites om geotermi:

Om geotermisk energi og varme:
http://www.geotermisk.dk

Dansk Fjernvarme Geotermiselskab:
http://www.geotermi.dk/showpage.php?pageid=5156
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a