Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Solceller

En solcelle omdanner solens lys til elektricitet uden brug af bevægelige dele. Solceller kræver derfor næsten ingen vedligeholdelse, og de er driftssikre og robuste. Solceller kan laves af forskellige materialer, men silicium er det mest almindelige og indtil nu det billigste. Solcelleanlæg er opbygget af moduler, som kan sammenkobles til man opnår den ønskede strømstyrke og spænding.

Solceller har været kendt i mange år, men den høje pris har indtil nu været en forhindring for, at de er blevet brugt i den almindelige elforsyning. Men det er ved at ændre sig. Selv om solceller stadig er for dyre til at kunne klare sig uden tilskud på almindelige markedsbetingelser, så er prisen så langt nede, at det med de gældende tilskud kan betale sig også for private at investere i et solcelleanlæg. Med med stigende energipriser og faldende solcellepriser vil solceller blive stadig t ere konkurrencedygtige.

Og der der stadig mange muligheder for at gøre solceller både billigere og lettere at bruge. Den teknologiske udvikling tyder på, at solceller vil fortsætte med at blive billigere et godt stykke ud i fremtiden. En af måderne er at lave solceller på såkaldt tyndfilm i lange baner, som kan bøjes. Det betyder, at de lettere kan integreres med andre produkter, f.eks. i termoruder og på tagbeklædning. Den allernyeste udvikling er en type solceller, som består af to lag plastik med et ganske tyndt lag silicium imellem. Solceller bliver på den måde så tynde og bøjelige, at de kan bruges næsten overalt.

Danmark har i de seneste år oplevet et kraftigt boom i salget af solceller, og med den nuværende udvikling både markedsmæssigt og teknologisk, er der basis for, at solceller kan komme til at bidrag meget væsentligt til fremtidens energiforsyning. Selv i lande som Danmark med et forholdsvist lille solindfald, kan solceller give et væsentligt bidrag. Lagde man solceller på alle tagflader med solindfald, kunne de producere elektricitet nok til ca. en tredjedel af Danmarks nuværende elforbrug. Dette er næppe praktisk muligt, men det viser, hvor stort potentialet er.

 

Links til andre websites om solceller

Solenergicentret: http://www.solenergi.dk/

Hjemmeside om solenergi og solvarmeanlæg
http://www.solcelle.dk

Energitjenesten om solceller:
http://www.energitjenesten.dk/solceller-til-din-bolig.html
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a