Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Bølgeenergi

Havets bølger indeholder store mængder energi, som det endnu ikke er lykkedes at udnytte. Bølgeenergipotentialet på verdensplan er skønnet til ca. 2000 TWh/år, hvilket svarer til 10 % af det globale elforbrug. En engelsk rapport har konkluderet, at bølgeenergi vil blive økonomisk konkurrencedygtig i forhold til såkaldt konventionel (fossil) elproduktion med en udbygning af bølgeenergi i fuldt omfang, dvs. flere hundrede MW kapacitet.

Bølgekraftteknologien er endnu på udviklingsstadiet. Der er imidlertid gode muligheder for at udnytte den i Danmark på lidt længere sigt, forudsat der afsættes de nødvendige midler til udviklingaf teknologien og opstilling af demonstrationsanlæg.

En grov vurdering af det danske bølgekraftpotentiale viser, at bølgekraftværkerplaceret i Nordsøen 100 km fra Jyllands vestkyst over en strækning på 150 km kan levere en elproduktion på mindst 5 TWh/år (ca. 18 PJ/år).

For at det skal være muligt at udnytte bølgernes kraft, skal energien omsættes til en jævn og hurtig bevægelse, som kan drive en turbine. Et bølgekraftværk skal samtidig være så solidt og fleksibel, at det kan holde til bølgernes kræfter i stormvejr. Det har vist sig at være en kompliceret opgave, men efter en langsom start, er der ved at komme fart i udviklingen.

Danmark er med i udviklingen af bølgeenergianlæg. Et af de anlæg, der har været arbejdet med, er den såkaldte Wavedragon. En prototype i skala 1:4,5 er siden 2003 blevet testet med lovende resultater i Nissum Bredning. Et andet er den såkaldte WaveStar, som har været testet ud for Hanstholm.

Teknologisk set vil det være muligt at begynde at installere bølgeenergianlæg i den danske del af Nordsøen inden for det næste årti.
 

Eksperimentariets undervisningsider, bølgeenergi
http://www.climateminds.dk/index.php?id=720

Bølgeenergiforeningens hjemmeside
http://www.waveenergy.dk/index.php?page=1&sessionno=&lang=dk
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a