Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Biomasse

Ordet biomasse dækker over al slags biologisk (organisk) materiale fra planter og dyr, hvad enten det er dødt eller levende. Biomasse til energiforsyning er som regel forskellige former for planteaffald, gylle fra husdyr, specielt svin eller træ. Der tales også i stigende grad om at dyrke afgrøder specielt til energiformål.

Biomasse er ikke en vedvarende energikilde på samme måde som sol- og vindenergi. Man kan ikke bare bruge løs af den. Man kan kun bruge af den i det tempo, der vokser ny biomasse op i form af træ, halm og andre afgrøder. Der udledes CO2, når man afbrænder biomasse. Den optages igen, når biomassen fornys, men afbrænder man træ, varer det måske 30 år før al den CO2, man på ganske kort tid udledte ved afbrændingen, bliver optaget igen som kulstof i de nye træer, der vokser op i stedet.

Laver man biomassen om til flydende brændstoffer til biler, skibe og fly, koster det en masse ekstra energi, som også skal komme et sted fra. Hvis man tilmed transporterer biomassen over lange afstande, koster det endnu mere energi. Biobrændstof til biler fra oliepalmeplantager i Indonesien eller sojamarker i Sydamerika er ikke bæredygtig. Det er på mange måder værre end at forsætte med at bruge benzin og olie. Både i Sydamerika og i Indonesien fældes og afbrændes der regnskov for at skabe plads til marker og plantager til brug for afgrøder, som eksporteres til de rige lande.

Bioethanol, som laves på basis af planteaffald i de såkaldte anden generations anlæg, er endnu mere energikrævende, og der er kun planteaffald til en brøkdel af den benzin, der bruges i bilerne i dag.

Biomasse kan kun forsvares som energikilde, hvis den bruges med omtanke. Overdreven brug af biomasse kan gøre lige så stor skade på miljø og klima som brugen af fossile brændsler.

 

Pdf-hæfte om biomasse:
http://www.global-klima.org/Ressourcer/pdf-filer/biomasse_prn.pdf

Biomasse, Energistyrelsen:
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/bioenergi/biomasse

Artikler om biomasse fra Concito:
http://concito.dk/udgivelser/biomasse
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a