Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Energilagring

Et af de helt store problemer ved de ægte vedvarende energikilder er, at de ikke producerer energi hele tiden. Solceller og solvarmeanlæg kræver sol for at levere energi, og vindmøller og bølgeenergianlæg kræver vind.

En af løsningerne er at bruge store mængder biomasse til at sørge for energiforsyningen, når der ellers ikke er nok energi. Men brugen af biomasse i et større omfang giver problemer. Biomasse er ikke ægte vedvarende energi, men fornyelig energi, som udleder drivhusgasser og kræver jord.

En anden løsning er at lagre energien til den skal bruges.
 

Varmelagring

Solvarme leverer typisk mest varme om sommeren, hvor behovet til gengæld er lavest. Hvor store solvarmeanlæg er tilkoblet fjernvarmenettet, kan det være fordelagtigt at bygge såkaldte sæsonvarmelagre til at gemme varmen fra sommerhalvåret til vinterhalvåret. Store varmelagre bruges bl.a. i forbindelse med det store solvarmeanlæg i Marstal. Problemet med varmelagre er først og fremmest , at de skal være meget store for at kunne gemme varme nok til hele vinterhalvåret.
 

Ellagring

Vindmøller og solceller leverer heler ikke el hele tiden, men en kombination af forskellige former for vedvarende energi som vindmøller, solceller og bølgeenergi vil kunne udjævne produktionen meget. Der vil dog stadig være perioder, hvor der enten er mangel på el eller overproduktion. Store batterier vil kunne klare en del af problemet med at udjævne produktionen fra vedvarende energi, og den slags batterier er både blevet billigere og mere effektive.
 

Brint

Brintlagring er en anden måde at lagre energi på. Den er langt fra så energieffektiv som batterier, men til gengæld kan man lagre energien i meget længere tid. Små brændslescelle kraftvarmeværker kan blive en meget vigtig brik i en energiforsyning, som udelukkende er baseret på vedvarende energi, og den slags kraftværker kan også lave varme til fjernvarmenettet, når det er nødvendigt, f.eks. i vintermånederne. Brinten laves af el i de perioder, hvor der er en overproduktion f.eks. fra vindmøllerne.
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a