Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item24

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item23
item35
item5
item4
item3
item2
item1
item8
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Varmepumper

En varmepumpe er en maskine, som kan opbygge og opretholde en temperaturforskel ved hjælp af den energi, den får tilført udefra. En varmepumpe kan f.eks. bruges til at holde et køleskab koldere end omgivelserne, eller den kan holde rummene i et hus varmere end omgivelserne. Jo større en temperaturforskel, varmepumpen skal opretholde, desto mere energi skal varmepumpen tilføres.

Princippet i en varmepumpe er, at luftarter opvarmes ved sammenpresning (som i en cykelpumpe) og afkøles ved udvidelse (som når man slipper luft ud af et dæk eller en tryktank). I varmepumper bruges normalt ikke luftarter, men væsker, der hurtigt kondenserer ved kompression og hurtigt fordamper igen ved et trykfald. Det gør dem meget effektive til at optage og afgive varme.

I et vedvarende energisystem kan varmepumper bruges til at gøre forholdet mellem varme- og elproduktionen meget fleksibelt. Det kan gøres ved at koble store, eldrevne varmepumper til fjernvarmeforsyningen. I vinterperioden, hvor varmebehovet er stort, kan man bruge eloverskud fra vindmøller,bølgeenergianlæg eller små kraftvarmeanlæg drevet af biogas eller biomasse bruges i varmepumpen. Er elproduktionen stor i forhold til elforbruget, f.eks. i blæsende efterårsnætter, kan man helt standse kraftvarmeværkerne og lade varmepumperne varetage varmeforsyningen alene. På den måde kan man spare værdifuld biomasse.

Indsætter man sæsonvarmelagre i fjernvarmenettet, kan man bruge varmepumper til at øge vandtemperaturen fra disse lagre, når vandet skal bruges til fjernvarme. Det betyder, at varmelagrene kan gøres mindre, end det ellers ville være nødvendigt for at klare forsyningen i vinterhalvåret.
 

item37
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item25
item26
item27
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8a item7a item5a item4a item3b item2a