Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Vindkraft

Udviklingen af de moderne vindmøller startede for alvor først i 1980’erne med seriefremstilling af trebladede møller på 55 kW med danske vindmølleproducenter som Bonus, Vestas og Nordtank i spidsen for udviklingen. Tusindvis af denne type møller blev eksporteret til Californien i den første halvdel af 1980’erne.

I begyndelsen af 1980’erne regnede eksperterne med, at den økonomisk set optimale vindmøllestørrelse ville ligge på ca. 600 kW. I dag er de største serieproducerede møller på mere end 3 MW, og langt større møller er på vej. Der er allerede rejst prototyper på op til 5 MW, og i løbet af et nogle få år (2015 – 2016) vil de største møller på markedet værr på 7 – 8 MW.

Multimegawatt-møllerne er først og fremmest beregnet til havvindmølleparker . Her er de ikke så dominerende i miljøet som på landjorden, og vinden er både kraftigere og mere jævn end på landjorden, hvor landskabet bremser vinden og gør den mere ujævn og springende.

Vindenergi kan betale sig. En analyse fra en uafhængig, international analysevirksomhed viser, at når der skal betales for udledning af CO2 fra fossile brændsler, hvilket er realitet med Kyoto-protokollen, så vil el kunne produceres billigere af vindmøller.

Den danske vindmøllekapacitet er lige øjeblikker (2013) på ca. 4.200 MW og den forventes at stige til små 6.000 MW i 2022. I 2012 svarede vindproduktionen i Danmark til ca. 30 % af elforbruget. I løbet af de næste 10 år ventes denne andel at stige til 54 %

Vindkraft er i øjeblikket den af de vedvarende energikilder, som på kortere sigt kan bidrage mest til at nedbringe brugen af kul og andre fossile energikilder i elforsyningen og dermed også bringe udslippet af kuldioxid ned
 

Links til andre websites om vindmøller

Vindmølleindustriens hjemmeside: http://www.windpower.org

Dansk vindmølleforening: http://www.dkvind.dk

Energistyrelsens sider om vindenergi:
http://www.ens.dk/undergrund-forsyning/vedvarende-energi/vindkraft-vindmoller

DTU’s institut for vindenergi: http://www.vindenergi.dtu.dk

Vindenergiens historie i Danmark:
http://designprocessen.dk/baeredygtigt/vind/distribution/
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a