Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Kan vi måle den globale opvarmning?

Ja, vi kan måle den globale opvarmning. Men vi kan ikke måle den 100 procent nøjagtigt, fordi Jordens gennemsnitstemperatur hele tiden svinger, også selv om koncentrationen af kuldioxid i atmosfæren er konstant.

Nogle af de naturlige variationer i Jordens klima skyldes variationer i solens stråling og i jordens bane omkring solen. Andre variationer skyldes cykliske variationer i de store klimasystemer, som igen hænger sammen med de globale havstrømme. Igen andre skyldes vulkanudbrud, som sender støv og kuldioxid ud i atmosfæren. Mange af disse sammenhænge er stadig ukendte for forskerne, og det gør det svært at sige med nøjagtighed, hvor meget af den globale temperaturstigning. der skyldes naturlige variationer, og hvor meget, der skyldes den voksende drivhuseffekt. Vi kan altså ikke regne med, at udviklingen i klimaet år for år nøjagtigt afspejler stigningen i atmosfærens indhold af kuldioxid. Der kan være store variationer både til den ene og til den anden side. En hedebølge i Danmark er ikke i sig selv noget bevis for, at nu mærker vi for alvor virkninger af den stigende drivhuseffekt. På samme måde som en streng isvinter ikke kan give os grund til at tro, at nu kan vi afblæse vores bekymring for den stigende drivhuseffekt.

Stigningen i gennemsnitstemperaturen igennem 80'erne og 90'erne og den første del af det 21. århundrede har imidlertid været så stor, at der ikke mere hersker nogen tvivl om, at det er den stigende drivhuseffekt, der er hovedårsagen. Alle de nyeste undersøgelser peger på, at de normale variationer i klimaet er blevet fuldstændigt brudt i det 20. århundrede, hvor den eneste faktor, som ser ud til at passe sammen med temperaturstigningen er de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser. De globale gennemsnitstemperaturer fortsætter med at stige, og det første årti i det 21. århundrede er det varmeste, vi hidtil har målt

Den stigende drivhuseffekt betyder ikke, at en periode med lavere globale temperaturer er udelukket. Andre faktorer som variationer i de store havstrømme, vulkanudbrud og skiftende solaktivitet kan periodevis virke i den modsatte retning. Men det skal ikke narre os til at tro, at den globale opvarmning er overstået, det kan højst udskyde problemet. Sålænge vi fortsætter med at udlede kuldioxid og andre drivhusgasser i atmosfæren, lige så længe vil den globale opvarmning fortsætte.
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a