Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Kan Solens stråling påvirke klimaet

Svaret er naturligvis ja. Små variationer i Solens stråling påvirker hele tiden klimaet og store, længerevarende varioationer, som hænger sammen med variationer af Solens bane omkring Jorden har haft en stor indflydelse på Jordens klima og skiftende istider gennem millioner af år.

Men spørgsmåler er, om små variationer i Solens aktivitetsniveau kan forklare den kraftige klimaændringer, vi oplever lige øjeblikket.

En af de forklaringer, der har været fremme, er, at variationer i Solens magnetfelt påvirker mængden af kosmiske stråler, som rammer Jorden. Mængden af kosmiske stråler skulle så igen påvirke tykkelsen af skylaget i atmosfæren og derved påvirke solindstrålingen på jordoverfladen. Det skulle så igen kunne påvirke den globale opvamning. Ifølge hypotesen skulle flere kosmiske stråler skabe flere skyer og dermed en afkøling. Færre kosmiske stråler skulle så omvendt betyde færre skyer og skabe en global opvarmning.

Teorien er blevet populær hos de mennesker, som prøver at finde en anden forklaring på den globale opvarmning end menneskets udledning af drivhusgasser.

Imidlertid viser de nyeste forskningsresultater, at mængden af kosmiske stråler, der har ramt Jorden, været konstant de sidste 60 år set som et gennemsnit over perioden. I den samme periode har den globale gennemsnitstemperatur været stigende. Der er altså intet, der tyder på, at kortvarige variationer i Solens stråling og magnetfelt har haft nogen væsentlig indflydelse på den opvarmning, vi har set i de seneste 60 år. Alt tyder stadig på, at menneskets udledning af drivhusgasser i atmosfæren er den helt afgørende faktor i den globale opvarmning.

Kilder:

Cosmic rays fall cosmically behind humans in explaining global warming
http://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2013/nov/12/global-warming-humans-not-cosmic-rays

Solar Activity Playing a Minimal Role in Global Warming, Research Suggests
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131107204235.htm
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a