Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

De internationale klimaforhandlinger

Ved FN’s konference om Miljø og Udvikling i Rio de Janeiro i 1992, underskrev 154 lande den såkaldte Klimakonvention. Konventionens langsigtede mål er: “at opnå ... en stabilisering af koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren på et niveau, som vil forhindre en farlig menneskeskabt påvirkning af klimasystemet...”. Det blev på Rio-konferencen aftalt, at de industrialiserede lande skal stabilisere udslippene af drivhusgasser på 1990-niveauet inden år 2000.

Lige siden har det internationale samfund på årlige klimaforhandlinger i FN-regi, de såkaldte COP'er forsøgt at nå til enighed om en aftale, som kunne opfylde Klimakonventionens mål. Der er bred enighed om, at man for at opfylde konventionens langsigtede mål skal stabiliserede den globale opvarmning på et niveau, der højst ligger 2 grader celsius over den førindustrielle, globale gennemsnitstemperatur. Men hidtil er det ikke lykkedes at komme frem til en sådan aftale. Og alt tyder på, at det heller ikke i fremtiden vil ske. Lige nu ser det ud til, at den globle opvarmning snarere bliver på mellem 3 og 4 grader over det førindustrielle niveau, sandsynligvis med katastrofale konsekvenser.
 

Læs mere om de internationale klimaforhandlinger:

Kyoto Protokollen

Kyoto Protokollens mekanismer

Fra Kyoto til København

Copenhagen Accord

USA’s særlige rolle

Fra Cancun til Paris

Paris 2015

Paris aftalen
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2