Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Drivhuseffekten

Er drivhuseffekten bare en teori, som klimaforskerne stadig ikke er sikre på? Er det nu helt sikkert, at drivhuseffekten vokser.

Det er let at blive usikker på så kompliceret et spørgsmål som drivhuseffekten og den globale opvarmning. Specielt fordi mange interessegrupper forsøger at gøre politikere og befolkning usikre på, hvor meget vi ved, for at fremme deres egne interesser. Specielt har kul- og olieindustrien forsøgt at skabe tvivl om klimaforskernes viden, fordi de er bange for at der vil blive sat en bremse for den videre eftersøgning efter kul og olie, og det er imod deres økonomiske interesser.

Men vores viden om drivhuseffekten er langt fra bare en teori. Allerede i 1861 fandt den franske matematiker Fourier ud af, at nogle luftarter i atmosfæren kunne tilbageholde solvarmen, og så tidligt som i 1861 målte englænderen Tyndall varmestrålings optagelse i vanddamp og kuldioxid. Siden er de andre drivhusgassers opvarmningseffekt blevet målt, så vi nu ved meget nøjagtigt, hvor meget varme, de enkelte drivhusgasser tilbageholder i atmosfæren.

Siden 1958 er indholdet af kuldioxid i atmosfæren blevet målt systematisk. Målingerne startede på bjerget Mauna Loa på Hawai, fordi man der med stor sikkerhed kunne se bort fra lokale påvirkninger på målingerne. Senere er det blevet fulgt op med målinger andre steder i verden og der er blevet taget prøver af isen på Arktis og Antarktis for at måle atmosfærens kuldioxidindhold op til flere hundrede tusinde år tilbage i tiden. Derfor ved vi med stor sikkerhed, hvor stor koncentrationen af kuldioxid var før vi begyndte at afbrænde fossile brændsler, og vi ved også, at koncentrationen i atmosfæren er steget i takt med det voksende energiforbrug.

Vi ved også, at det ikke bare er kuldioxid, der påvirker jordens drivhuseffekt, men også andre luftarter som metan, lattergas og flere såkaldte industrigasser, som bl.a. bliver brugt i køleskabe, er kraftige drivhusgasser. For nylig er endnu en meget stærk, menneskeskabt drivhusgas fundet i atmosfæren. Dens virkning er 18.000 gange virkningen af kuldioxid og man har endnu ikke fundet ud af, hvor den stammer fra.

Drivhuseffekten er altså langt fra nogen teori. Vi ved, hvordan og hvor kraftigt de enkelte drivhusgasser vokser. Vi ved også med sikkerhed, at drivhuseffekten vokser, når koncentrationen af drivhusgasser i atmosfæren stiger, og at det vil påvirke jordens varmebalance. Det vil med andre ord blive varmere.
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a