Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Oliekilderne tørrer ud, mens verden ser den anden vej

6. marts 2009

I mere end et århundrede har olien flydt i en lind strøm. Vi har ikke behøvet bekymre os om, hvor den kom fra, dårligt nok over hvor meget, den kostede. Et par kroner op eller ned var nok noget, man kunne brokke sig over, men ikke noget, der for alvor var grund til at bekymre sig for.

Finanskrisen har ikke flyttet meget på tingene, tværtimod har den fået den modsatte effekt; olieprisen er gået ned, og enhver frygt for oliemangel er forstummet.

Men vores afhængighed af olien fortsætter med at være lige stor på trods af finanskrise og truende global opvarmning. Mens vi burde være i fuld gang med at gøre os fri af olieafhængigheden ikke mindst på grund af klimaændringerne, fortsætter vi stort set som om alt er i den skønneste orden.

Det er meget langt fra virkeligheden. Faktisk er verden hurtigt ved at løbe tør for olie. Det er ikke et spørgsmål, om det vil ske, kun om, hvornår det sker. Og det sker snart. Nogle analytikere siger, at vi allerede har set begyndelsen til vendepunktet, og det er grunden til, at oliepriserne i sommeren 2008 tog det bratte hop op til 147 $ per tønde. Finanskrisen fik prisen langt ned igen, men de samme analytikere siger, at så snart økonomien igen betynder at vise tegn på opsving, vil olieprisen følge med op.

Andre er lidt mere optimistiske og siger, at at vendepunktet, hvor efterspørgslen begynder at overstige udbuddet, kommer i løbet af 3 til 10 år med det nuværende globale forbrug. Men de fleste analytikere er enige om, at vi ikke kan fovente nye oliefund, som for alvor vil ændre på situationen. Problemet er, at så længe produktionen kan følge med efterspørgslen, så flyder olien,prisen holdes nede og alt ser lysegrønt ud. Men i den nuværende situation skal der kun et lille udsving i efterspørgslen eller udbuddet til. før situation vender og olieprisen igen skyder i vejret med raketfart.

Kilder:

Montreal Gazette, 10. januar 2009
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a