Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Den globale opvarmning giver vejrkaos

17. august 2010

Den kolde vinter i Danmark og andre dele af verden fik nogle til at tro, at den globale opvarmning var en gang skræmmepropaganda, og den gav de såkaldte klimabenægtere vind i sejlene.

Men en kold vinter har ikke fået den globale opvarmning til at forsvinde. 2010 ser allerede nu ud til at blive det varmeste år, der endnu er registreret, og vejret er gået amok mange steder i verden - også i Danmark.


Kaos i vejret mange steder på jorden

For 20 år siden forudsagde klimaforskerne, at ekstremt vejr ville blive en af konsekvenserne af den globale opvarmning. Og ekstremt vejr er præcis, hvad vi oplever i øjeblikket jorden over.

I Rusland har en voldsom hedebølge og tørke forårsaget udbredte skovbrande, som bl.a. har jaget Moskas befolkning væk fra den sundhedsfarlige røg, som i lange perioder har ligget over byen. Der er endnu ingen oversigt over, hvor store områder, der er blevet flammernes bytte. Kombinationen af tørke og brande er også gået hårdt ud over afgrøderne, og man regner med, at mindst 20 procent af hvedehøsten er gået tabt. Også Ukraine og Kazakhstan er ramt af tørke, brande og tab af afgrøder.

Tørke og hedebølger har også ramt mange andre lande. Mexico og det sydvestlige USA er ramt af den værste tørke i mere end 50 år. I det østlige USA er den kolde og snefulde vinter blevet efterfulgt af en lang hedebølge. 
Det er ikke kun tørke, som truer fødevareforsyningen verden over. I Canada har voldsomme regnskyl i foråret ført til ned nedvurdering af forventningerne til høstudbyttet med 35 procent. Den forventede nedgang i høstudbyttet her og andre steder har allerede givet sig udslag i kraftigt stigende kornpriser.

Andre steder i verden er det oversvømmelser. som truer både afgrøder og mennesker. I Pakistan er en femtedel af landet oversvømmet og mindst 20 millioner mennesker har måttet flygte fra deres hjem. I Nordkorea og i Kashmir har voldsomme skybrud forårsagte flodbølger, som har dræbt mange mennesker. I Kina har kraftig regn og oversvømmelser medført jordskred, som ligeledes har dræbt mange mennesker.
 

I vore egen baghave

Heller ikke Danmark er sluppet, selv om det næppe kan sammenlignes med de katastrofer, vejret har forårsaget andre steder. Men det voldsomme skybrud over Nordsjælland og københavnsområdet i weekenden d. 15 - 16. august siger noget om, hvad der er i vente i fremtiden. Forsikringsselskaberne regner med, at regningen for skader på private boliger kommer op på omkring en halv milliard kroner. Og hertil kommer skader på veje, togbaner og andre offentlige anlæg, som hurtigt kan blive et lignende beløb. Og vi har kun set toppen af isbjerget - specielt, hvis vi fortsætter med at ignorere den globale opvarmning.

Listen over katastrofer forårsaget af vejret er lang. Så lang, at man ikke mere kan tale om tilfældige hændelser. Naturkatastrofer forårsaget af ekstremt vejr er blevet mere og mere hyppige over de seneste 20 år. En tendens, som falder helt i tråd med klimaforskernes forudsigelser.

Vandene stiger

For at understrege situationens alvor, så brækkede et isbjerg på ca. 3 gange Amagers størrelse løs fra en stor gletscher i det nordlige Grønland. Begivenheden falder samen med, at et forskerpanel meddelte den amerikanske kongres, at hele den grønlandske indlandsis vil smelte ved en temperaturstigning på bare 2 grader celsius. Det vil betyde, at verdenshavene vil stige ca. 7 meter.

Det kræver en mere end almindelig god fantasi at forestille sig, hvad en havstigning på 7 meter vil betyde for Danmark, hvis Danmark overhovedet vil kunne eksistere som en selvstændig nation under de forhold.

Kilder:
'Global Weirding': Extreme Climate Events Dominate The Summer
Greenland ice sheet faces 'tipping point in 10 years' 

Weekendregn koster over en halv milliard
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a