Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Mere ekstremt vejr, siger IPCC

24. november 2011

Det er næsten tyve år siden, klimaforskerne begyndte at advare om, at et mere ekstremt vejr ville blive en af konsekvenserne af den globale opvarmning. Nu kan vi mærke det - i Danmark bl.a. som flere og mere intense tilfælde af skybrud - og det vil blive værre, siges det i en helt ny rapport fra Det Internationale Klimapanel, IPCC. Kraftigere nedbør, kraftigere storme og mere intens tørke vil ramme verden med stigende styrke i de kommende årtier. Det stigende hav vil true flere og flere kystområder, og det ekstreme klima vil betyde milliardomkostninger og koste liv.

Rapporten fra IPCC er den første, som samler og vurderer den videnskabelige viden på området. Det har resulteret i en kraftig advarsel, specielt til verdens udviklingslande, som både vil blive hårdest ramt og som også er dårligst rustet til at klare fremtidens ekstreme vejr. Men den rige del af verden skal ikke regne med at gå fri. Den vil også blive ramt af kraftigere nedbør, hedebølger og tørke.

IPCC er traditionelt meget tilbageholdende med at komme med sikre forudsigelser. Naturkatastrofer, oversvømmelser, orkaner og perioder med tørke er altid forekommet. Derfor kan det være svært at skelne langsigtede ændringer i klimaet fra de naturlige variationer, som altid vil forekomme. På trods af det, mener forskerne nu, at der er materiale nok til at kunne fastslå, at de ekstreme vejrforhold, som man teoretisk set kan forvente, når mennesket udleder drivhusgasser i atmosfæren, er ved at være mærkbare og vil blive værre i de kommende årtier. Vi har allerede set, hvor store økonomiske konsekvenser et voldsomt, lokalt skybrud kan få i Danmark. Lader vi stå til, kan vi ifølge IPCC forvente at det bliver værre og sker oftere. Det kan blive rigtig dyrt, også for Danmark.

 

Kilde:

The Guardian, 18 november 2011

Rapporten kan findes på IPCC-s hjemmeside
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a