Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Grønland sveder

3. juli 2012

Vi vil snart se somre, hvor hele Grønlands indlandsis rammes af afsmeltning, advarer klimaforskere.

Amerikanske forskere advarer for første gang om, at hele Grønlands indlandsis vil blive ramt af afsmeltning. De vil betyde, at vi bevæger os kraftigt imod det såkaldte “tipping point“ for indlandsisen, hvor afsmeltingen ikke mere kan standses. Advarslen kommer på baggrund af nye målinger, som viser rekordfald i isens evne til at kaste sollyset tilbage. Og jo mere sollys, der optages af isen, desto hurtigere smelter isen.

Isens evne til at tilbagekaste sollyset afhænger af, hvor hvid isen er. Når temperaturen stiger, vil afsmeltningen om sommeren danne smeltevandssøer, som er mørkere end isen. De højere temperaturer ændrer også iskrystallerne, så de mister noget af deres evne til at reflektere sollyset. Der er altså tale om det, man kalder for en positiv feedback, hvor den de stigende temperaturer forårsaget af globale opvarmning ændrer isen refleksionsevne, som igen fører til, at der opsuges mere sollys og temperaturen stiger endnu mere.

En medvirkende faktor er også det stigende antal sodpartikler, der aflejres op indlandsisen. De kommer fra kulafbrænding, dieseludstødning og fra det stigende antal skovbrande forårsaget af den globale opvarmning.

Hvad det kommer til at betyde ofr, hvor hurtigt indlandsisen vil smelte, er endnu ikke til at sige, men afsmeltningen og dermed den havstigning, er uundgåeligt vil blive konsekvensen, vil sandsynligvis gå hurtigere. En total nedsmeltning af Grønlands indlandsisen vil betyde en globale havstigning på mellem 6 og 7 meter.

 

Kilder:

Information, 3 juli 2012, Mørkere udsigter for indlandsisen
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a