Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Tørke i USA forsmag på fremtiden

9. august 2012

USA er ramt af den værste tørke i mands minde. Der er aldrig målt en så varm juli måned som den, der netop er slut. Og juli måned er bare den seneste i en lang række af tørkemåneder. Perioden fra januar til juli blev de varmeste første måneder, der nogensinde er målt og det vil sige siden 1895.

Tørken betyder masser af problemer, bl.a. omfattende skovbrande, som alene i juli har udbrændt et areal på over 800.000 kvadratkilometer eller et areal på næsten 900 x 900 kilometer. Halvdelen af USA’s stater er erklæret i katastrofetilstand på grund af tørken, som også har ramt landbruget og de kæmpestore arealer af marker med alt fra sojabønder til majs. Mange steder regner man ikke med at kunne få nogen høst overhovedet. Da over 50 procent af verdens eksporterede majs kommer fra USA, er det noget, der vil kunne mærkes overalt i verden.

Tørken kan katastrofale konsekvenser for specielt de fattigste lande, fordi tørken presser fødevarepriserne op i hele verden. Siden årets begyndelse er prisen på majs steget med 26 procent, sojabønner med 31 procent og hvede med 40 procent. Det betyder også stigende priser på alle fødevarer, som er afhængige af disse produkter, f.eks. foder til køer og svin. Det betyder stigende priser på mælk og på kød.

En afledt konsekvens af de stigende majspriser er, at produktionen af bioethanol på basis af majs bliver dyrere. Produktionen af bioethanol har i forvejen presset efterspørgslen og dermed også prisen på majs op. Det vil kun blive værre med den nuværende tørke.

Tørken sætter i høj grad fokus på problemer, som kun vil blive større i fremtiden. Tørkeperioder som den nuværende vil næsten sikkert blive hyppigere og værre i fremtiden efterhånden som den globale opvarmning for alvor slår igennem. Det vil forværre fødevaresituationen specielt for de fattigste lande, og det vil blive endnu værre, hvis verden insisterer på også at bruge mere og mere landbrugsjord til at dyrke afgrøder til energiproduktion, f.eks. bioethanol.

 

Kilder:

Politiken, 9 august 2012, USA koger: Juli var den varmeste måned nogensinde
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a