Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Og gode gamle Danmark skal bestå...

20. marts 2012

Men bliver der overhovedet noget tilbage af Danmark, hvis klimaændringerne fortsætter og havet kommer til at stige med mellem 12 og 22 meter. Et skræmmebillede? Måske, men et skræmmebillede, der ifølge den nyeste forskning sagtens kan blive til virkelighed.

Det bliver godt nok ikke i dette århundrede, det kommer til at ske, men de første tegn begynder vi at se, når vandet i Københavns Havn og andre haven rundt omkring i landet oftere og oftere begynder at skvulpe over kajkanten. Om hundrede vil det, der kun sket en gang hvert 400 år, nemlig ske hvert eller hvert andet år. Så vil et højvande få vandet til at stå omkring 1,7 meter højere, end det gør i dag. Det vil blive resultatet af en global temperaturstigning på 3,5 grader celsius. Og det er meget sandsynligt med de tendenser, vi ser i dag, hvor den rige verden stadig tøver med at gøre noget alvorligt ved sine udledninger af drivhusgasser.

Men det slutter slet ikke her. Selv hvis det lykkes at holde den globale temperaturstigning helt nede på 2 grader, er der en meget stor sandsynlighed for, at vandstanden i havene vil stige med et sted mellem 12 og 22 meter. Årsagen til det er, at hele Grønlands Indlandsis samt den vestantarktiske iskappe vil smelte, samtidig med at temperaturstigningen vil få vandet i havene til at udvide sig. Men der vil gå mindst flere hundrede år, måske op til tusind år eller mere, hvis temperaturen kun stiger med 2 grader. Hvis den stiger mere, hvad alting tyder på, vil havet stige hurtigere. Hvor hurtigt, er der endnu ikke noget videnskabeligt bud på.

Så man må sige, at Danmark går en uvis fremtid i møde som en selvstændig nation. Aner man en skjult dagsorden hos de politikere, som mener, at vi kun skal gøre lidt ved den globale opvarmning og helst så langsomt som muligt? Det er ihvertfald svært at tro på, at de vil Danmark og de fremtidige generationer noget godt.

 

Kilder:

Science Daily, 19 marts 2012, Global Sea Level Likely to Rise as Much as 70 Feet for Future Generations

Ingeniøren, 16 marts 2012, København skal vænne sig til årlige stormfloder
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a