Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Bæredygtig omstilling - en vej ud af krisen?

2. marts 2013

Fremtiden vil byde på langt større udfordringer end den finanskrise, som har bragt politikerne i noget, der ligner panik. Men man kan frygte, at fremtiden bliver ofret på de kortsigtede løsningers alter, og meget tyder på, at det allerede er ved at ske. Miljøafgifter, som skulle bringe udledningerne af drivhusgasser ned, bliver sløjfet til fordel for erhvervslivets kortsigtede indtjeningsmuligheder, og investeringer i energibesparelser og vedvarende energi bliver rullet tilbage.

Men der er en anden vej. Vi behøver ikke nødvendigvis ofre de næste generationers velfærd og levevilkår for at redde nutiden. Løsninger ligger lige for, og de har potentialet til at føre os igennem den nuværende krise uden at skulle ofre miljø, velfærd og beskæftigelse. Bæredygtig omstilling er ifølge en række græsrodorganisationer, som er gået sammen i Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling (GNBO), svaret på de udfordringer, vi står over for. På den ene side miljø- og klimakrisen og på den anden side den samfundsmæssige krise, som betyder, at flere og flere mennesker udstødes af arbejdsmarkedet og marginaliseres socialt. Noget, som på længere sigt kan koste samfundet langt mere end de investeringer, oplægget fra GNBO om en bæredygtig omstilling lægger op til.

Oplægget, som har overskriften “100.000 jobs med bæredygtig omstilling“ givet et bud på, hvordan en økologisk og velfærdsorienteret omstilling kan igangsættes inden for en række nøglesektorer, nemlig fødevarer, energi, transport og byggeri. Oplægget beskriver, hvordan en omstilling, som løser en række af de miljømæssige og klimamæssige problemer, de nævnte samfundssektorer slås med, samtidig kan skabe et meget stort antal arbejdspladser.

Oplægget til en bæredygtig omstilling er beskrevet i rapporten “100.00 jobs med bæredygtig omstilling” og i et sammendrag med samme navn.

Kilder:

100.00 jobs med bæredygtig omstilling

100.00 jobs med bæredygtig omstilling, sammendrag
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a