Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item24

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item23
item35
item40
item39
item38
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Livet i havene er truet af forsuring

5. december 2013

Forskere advarer nu om, at verdenshavene bliver mere sure på grund af det stigende CO2-indhold i atmosfæren, og at det sker med en hastighed, som udgør en stigende trussel mod livet i havene.

Siden starten af den industrielle revolution er havene blevet 26 procent mere sure, fordi de har optaget en meget stor del af den kuldioxid, der er blevet udledt af menneskelige aktiviteter. Når kuldioxid optages i havene omdannes det til kulsyre, som gør vandet mere surt, men efterhånden som surhedsgraden stiger, betyder det også, at havenes evne til at opsuge mere kuldioxid efterhånden bliver mindre, og det vil medføre at klimaet ændrer sig med stigende hastíghed. Forskerne forventer, at havet ved slutningen af dette århundrede vil være 170 procent mere surt end ved starten af den industrielle revolution.

I tørre tal er situationen at:

der har været en stigning på 40 procent i atmosfærens indhold af kuldioxid siden starten af den industrielle revolution

havenes surhedsgrad er steget med 26 procent

den forventes at stige med 170 procent i slutningen af dette århundrede

havene optager 24 millioner kuldioxid hver dag

havene bliver i øjeblikket mere syreholdige med en hastighed, der er 10 gange højere end på noget andet tidspunkt de seneste 55 millioner år.

Konsekvenserne kan blive katastrofale både for havenes økosystemer og de mennesker, der er afhængige af havene. Koralrevene kan blive de økosystemer, der bliver først ramt med store negative konsekvenser for alt det liv, som er afhængige af koralrevene og for de samfund, som er afhængige af dem.

På lidt længere sigt kan det kommercielle fiskeri, som i forvejen er presset af overfiskning, blive hårdt ramt. 540 millioner mennesker eller 8 procent af jordens befolkning er i øjeblikket afhængige af dette fiskeri.
 

CTV News, 16. november 2013
http://www.ctvnews.ca/sci-tech/ocean-acidification-putting-marine-life-in-jeopardy-scientists-warn-1.1546286
 

topmenu
fffree
item37
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item25
item26
item27
item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item33 item32 item31 item30