Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item24

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item23
item35
item40
item39
item38
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Først Allan, så Bodil, så ...

9. december 2013

Først kom Allan og så kom Bodil. På bare to måneder blev Danmark ramt af en orkan og en nær-orkan. Begge med store skader til følge og den sidste med rekordhøj vandstand steder i Danmark som normalt ikke bliver ramt af oversvømmelser. Hvad bliver det næste?

Ifølge klimaforskernes modeller bliver det næste efter al sandsynlighed mere af det samme eller værre, nemlig flere og kraftigere storme. Ifølge DMI vil vestenvinden intensiveres i den nordlige del af Nordatlanten, og det vil betyde, at stormbanerne forskydes mod syd og øst i fremtiden. Det vil igen sige, at Nordsøen og dermed Danmark bliver mere udsat for kraftige storme, end vi er i dag.

Kraftigere storme betyder igen kraftigere stormfloder i fremtiden. Modellerne siger ifølge DMI omkring 0,3 meter højere. Det lyder ikke af så meget, men hertil kommer et stigende havniveau. Hvor meget, det bliver, er stadig usikkert. men fortsætter vi udledninger af CO2, som det ser ud til lige nu, kan vi få en havstigning på mellem 1 og 1,5 meter, og det kan betyde stormflodshøjer på over 6 meter i slutningen af dette århundrede.

Kan vi så stole på modellerne? Det er svært at svare på. Der var ikke nogen modeller eller danske klimafremskrivninger, der forudså, at vi allerede nu skulle opleve en vandstand på mere end 2 meter over normalen i Isefjorden og Roskilde Fjord. Det eneste, vi kan sige med garanti er, at vejret vil blive mere ekstremt i fremtiden. Hvor meget afhænger af, hvor hurtigt vi reducerer CO2-udledningerne. Nu har vi fået en forsmag på, hvilke ubehagelige overraskelser, fremtiden kan bringe. Forhåbentlig lærer vi noget af det.

Klimamodeller varsler flere storme i fremtiden. DMI, 7. december 2013
http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2013/12/klimamodeller-varsler-flere-storme-i-fremtiden/

Stiger vandet bare lidt mere, bliver situationen håbløs. Ingeniøren, 6. december 2013
http://ing.dk/artikel/stiger-vandet-bare-lidt-mere-bliver-situationen-haabloes-164823
 

topmenu
fffree
item37
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item25
item26
item27
item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item33 item32 item31 item30