Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

På vej mod 2 grader

12. marts 2013

Håbet for, at den globale temperaturstigningen kan holdes under de 2 grader, som klimaforskerne betragter som den “sikre“ niveau daler. CO2-koncentrationen i atmosfæren nærmer sig meget kraftigt 400 ppm (dele per milllion) efter den næstkraftigste årlige stigning, der er målt. I 2012 steg koncentrationen med 2,67 ppm på trods af, at klimaforskerne med stigende styrke har advaret om, at en fortsættelse af de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser kan føre os ud i en klimakatastrofe.

CO2-koncentrationen i atmosfæren er nu så høj, at der skal drastiske reduktioner i udledningerne til, hvis vi skal holde os under en 2 graders temperaturstigning. En nylig udkommet rapport viser, at de rige lande skal reducere deres udledninger til 50 procent under 1990-niveauet allerede i 2020, hvis vi skal holde os under 2-graders faregrænsen.

Målingerne kommer efter et år med ekstremt vejr overalt på kloden. Både Australien og USA har haft ekstrem tørke. Det samme gjaldt for Sahel området i Afrika og for det nordøstlige Brasilien, mens Europa til gengæld havde en vinter med ekstrem kulde og kraftigt snefald mange steder. Voldsom nedbør og oversvømmelser plagede England, det sydøstlige Brasilien, det nordlige Australien, flere steder i Afrika og Kina og Bangladesh. Kraftige orkaner ramte såvel Sydøstasien som USA.

De stigende globale temperaturer peger i retning af både flere og værre tilfælde af ekstremt vejr i fremtiden, hvis ikke CO2-udledningerne bliver reduceret kraftigt og hurtigt.

Kilder:

Large rise in CO2 emissions sounds climate alarm, Guardian 8 marts 2013

A Look Back On 2012, The Year Of Extreme Weather. WRIInsights, 17. januar 2013
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a