Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item24

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item23
item35
item40
item39
item38
item37
item30
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

CO2-koncentrationen når nye rekorder

20. november 2013-11-20

Mængden af kuldioxid i atmosfæren har nået en ny rekord – igen. Ifølge Fns klimapanel – IPCC – har koncentrationen af CO2 i atmosfæren nu passeret de 400 ppm (parts per milllion). Et niveau, som ifølge målinger af CO2-indholdet i borekerner fra indlandsisen er langt højere end mindst de seneste 800.000 år. Andre undersøgelser af dybhavssedimenter viser, at der er stor sandsynlighed for, at man skal mellem 10 og 15 millioner år tilbage for at finde en lige så høj koncentration af CO2 i atmosfæren, som vi har i dag. På det tidspunkt var Jordens gennemsnitstemeratur ca. 6 grader højere end i dag, Arktis var isfrit, der var savanne, hvor Sahara ørkenen nu befinder sig, og havniveauet ca. 33 meter højere end i dag.

Stigningen i CO2-koncentrationen udviser ingen tegn på at holde op. Tværtimod driver de menneskeskabte udledninger fra afbrænding af fossile brændsler kocentrationen videre opad, hvilket gør det stadigt sværere at holde den globale temperaturstigning under de anbefalede to grader. De globale udledninger af kuldioxid ser ud til at nå nye rekordhøjder i 2013. Ifølge nye tal fra the Tyndal Centre for Climate Change, vil de globale udledninger nå op på 36 milliarder tons, hvilket er 61 procent mere end i 1990.
 

Science Daily, 18. november 2013
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/11/131118193127.htm

Guardian, 6. november 2013
http://www.theguardian.com/environment/2013/nov/06/co2-levels-hit-record-high

Climate Central, 2. maj 2013
http://www.climatecentral.org/news/the-last-time-co2-was-this-high-humans-didnt-exist-15938
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item25
item26
item27
item33 item32 item31 item30a item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2