Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Klimastatus - på vej mod klimakaos

22. februar 2013

Klodens temperatur må ikke stige med mere en gennemsnitligt 2 grader celsius i forhold til den førindustrielle gennemsnitstemperatur. Ellers kan resultatet blive en klimakatastrofe med uforudsigelige konsekvenser. Det er stort set alle klimaforskere verden over enige om, og verdens politikere har under de internationale klimaforhandlinger tilsluttet sig dette mål.

Og hvad er der så sket for at nå målet? Kort sagt: stort set ingenting.

I den rige verden har vi travlt med at klare finanskriser og få gang i væksten igen. Klimaproblemet er foreløbig fejet ind under gulvtæppet. Det er lige i øjeblikket et luksusproblem, som vi ikke har tid og råd til at beskæftige os med.

Men den nuværende finanskrise kan hurtigt komme til at se ud som et ubetydeligt problem, hvis ikke klimaændringerne meget hurtigt rykker op på dagsordenen igen. Ifølge en rapport fra november 2012 kan vi nemlig imødese brutale konsekvenser i løbet af dette århundrede, hvis vi fortsætter med at lade stå til. Rapporten er udgivet af Verdensbanken, som er en meget konservativ institution og ikke ligefrem er kendt for at være for langt fremme i skoene, når det drejer sig om miljøet. Hvad Verdensbanken siger, bliver normalt taget alvorligt - men åbenbart ikke denne gang. Rapporten fik et minimum af omtale, da den udkom og siden er den nærmest blevet ignoreret.

Rapporten er udarbejdet af det internationalt anerkendte Potsdam Institut, og den tegner et meget ubehageligt billede af, hvad der er på vej til at ske. I stedet for at vi holder den globale temperaturstigning under 2 grader vil den globale gennemsnitstemperatur stige med helt op til 4 grader celsius i løbet af dette århundrede. Og det vil ske, også selv om landene opfylder de forpligtelser, som de allerede har påtaget sig med hensyn til at nedskære deres udledninger af drivhusgasser.

Konsekvenser vil blive omfattende i en grad, så at Verdensbanken konkluderer, at det simpelthen ikke må ske.

Mange lande vil opleve sommertemperaturer mere end 6 grader højere end de nuværende. Det gælder f.eks. landene omkring Middelhavet, Mellemøsten, Nordafrika og store dele af USA. For de europæiske Middelhavslande vil det betyde en omfattende ørkendannelse og meget svære leveforhold i de sydlige dele af Spanien Italien og Grækenland.

Verdenshavene vil stige så meget, at lavtliggende kyststrækninger vil blive kraftigt truet af oversvømmelser. Samtidig vil havene blive forsurede på grund af det stigende CO2-indhold i atmosfæren. En af de mest umiddelbare konsekvenser er, at koralrevenes kalkskeletter vil begynde at opløses.

De stigende temperaturer, vil også ramme fødevareproduktionen, som vil falde kraftigt specielt i de fattigste lande. Man kan kalde det for en dalende fødevaresikkerhed, men reelt vil der blive tale om en trussel om omfattende, global hungersnød i den sidste halvdel af dette århundrede

Det værste kan måske blive de konsekvenser, vi endnu ikke kan overskue eller forudse. Den globale opvarmning kan nemlig udløse hændelser, som hurtigt og drastisk kan forværre den globale situation. En hurtig nedsmeltning af den grønlandske indlandsis og oveni en begyndende nedsmeltning af den vestantarktiske iskappe kan få verdenshavene til at stige meget kraftigt. Hvor hurtigt, det vil gå, er der ingen, der i dag kan forudse. Ødelæggelse af Amazonas regnskov og nedsmelting af det nordlige permafrost med frigivelse af massive mængder af drivhusgasser er andre hændelser, som kan forrykke situationen til det værre.

Sammenlignet med det vil den nuværende finanskrise let komme til at virke som en søndagstur i parken. Nu er Verdensbanken ved at vågne op til den brutale virkelighed. Men vores politikere gemmer stadig hovedet i sandet - eller i finanskrisen skulle man måske hellere sig.

Kilder:

Climate Change Report Warns of Dramatically Warmer World This Century
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a