Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item24

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item23
item35
item40
item39
item38
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Mulighed for gennembrud med organiske batterier

10. januar 2014

De fleste vedvarende energikilder er afhængige af en eller anden form or energilagring i de perioder, hvor solen ikke skinner, eller vinden ikke blæser. Man er i mindre omfang begyndt at bruge store batterier i forbindelse med vindmølleparker til at udjævne de svingninger, der uundgåeligt vil være i elproduktionen fra vindenergi.

Vanadium batterier er i øjeblikket den mest brugte type store batterier, men de er dyre, hvilket er den primære hindring for brugen af dem i større udstrækning.

Nu har en gruppe forskere imidlertid udvikling en type batterier, som i stedet for metal bruger billige, organiske molekyler, de såkaldte quinoner. Quinoner kendes bl.a. fra molekyler, som indgår i energiomsætningen både i planter og i dyr.

De nyudviklede batteri er et såkaldt flow-batteri, hvor elektrolytterne opbevares i store tanke og pumpes igennem igennem batteriets celle, hvor de er adskilte af en såkaldt proton udvekslings membran. Quinonerne er af en type, som er næsten identiske med dem, der findes i rabarber.

Ifølge forskergruppen giver opdagelsen håb om en relativt hurtig udvikling af langt billigere stationære batterier end dem, der eksisterer i dag. Forskergruppen forventer at have demonstrationsudgaver af den nye batteritype klar i løbet af en tre-års periode. Batteritypen vil kunne bruges ale steder, hvor der er behov for oplagring af elproduktion fra vedvarende energikilder hvadenten det er store vindmølleparker, bølgeenergianlæg eller solceller monteret på bygninger.

Kilde:

Organic Mega Flow Battery Promises Breakthrough for Renewable Energy. Science Daily, 8. januar 2014
 

topmenu
fffree
item37
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item25
item26
item27
item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item33 item32 item31 item30