Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item24

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item23
item35
item40
item39
item38
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Status for året 2013

27. januar 2014

2013 blev endnu et år i top-10. De første data for 2013 er kommet fra det amerikanske NASA, og de viser, at 2013 blev det fjerdevarmeste år med 0,52 grader celsius over gennemsnittet for perioden 1961 - 1990, den periode, hvor der har været foretaget troværdige målinger, dvs. de seneste 134 år. Ifølge NASA deler 2013 fjerdepladsen med 1998 og 2002. Varmest er stadig 2010 med 0,57 grader over gennemsnittet for perioden 1961- 1990

NASA er den ene af tre forskningscentre, som offentliggør data for den globale gennemsnitstemperatur. Der forekommer som regel små afvigelser, da deres måder at behandler de tilgængelige data på er lidt forskelllige.

2013 blev også det år, hvor koncentrationen af CO2 i atmosfæren for første gang i menneskehedens historie overskred 400 ppm. Det skete i maj måned 2013. Sidste gang koncentrationen var lige så høj, var for flere millioner år siden på et tidspunkt, hvor Arktis var isfrit, verdenshavene stod 40 meter højere end i dag og Sahara var en græsdækket savanne.

2013 blev også det år, hvor IPCC - det Internationale Klimapanel - konkluderede, at det var utvetydigt, at den globale opvarmning er menneskeskabt, og at uden væsentlige og vedholdende reduktioner i udledningerne af drivhusgasser, så vil den grænse på 2 graders opvarmning over den førindustrielle gennemsnitstemperatur, som verdens politikere har lagt som loft for den globale opvarmning, bliver overskredet.

2013 blev også et år med masser af ekstremt vejr, fra hedebølger og tørke til massiv nedbør, bl.a. mange steder i Europa med efterfølgende oversvømmelser.

Kilde:

2013 in review: a year of increasing extreme weather eventt
The Guardian, 18 december 2013

2013 climate year in review: 'the heat is on. Now we must act
The Guardian, 19. december 2013

2013 fortsætter global varmetendens, 23 januar 2014
DMI, 23. januar 2014

topmenu
fffree
item37
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item25
item26
item27
item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item33 item32 item31 item30