Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Biogas

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Bliver vi kvalt af den globale opvarmning?

6. december 2015

Udsigten til en havstigning på 2 meter bare i dette århundrede og meget mere på længere sigt er slem nok. Men nu siger forskere fra University of Leicester, at der kan være en meget større trussel på vej, hvis vi ikke bringer den globale opvarmning under kontrol.

En øgning af havtemperaturen på omkring 6 grader celsius - hvilket nogle forskere siger kan ske allerede omkring år 2100, hvis den globale opvarmning løber løbsk - vil nemlig kunne standse produktionen af havenes phytoplankton, fordi fotosyntesen bliver sat i stå ved så høje vandtemperaturer.

Da omkring to tredjedele af atmosfærens ilt produceres af havenes phytoplankton, vil resultatet blive et kraftigt fald i atmosfærens iltindhold på globalt plan. konsekvensen af et sådant fald i iltindholdet vil blive massedød blandt jordens dyreliv, sandsynligvis omfattende mennesket.

Sandsynligheden for, at der sker, er forhåbentlig ikke så stor. Men det afhænger meget af, om det internationale samfund tager den globale opvarmning alvorligt. Selv en mindre temperaturstigning ud over risikogrænsen på 2 grader vil kunne udløse det, man kalder for positive feedback mekanismer, hvor f.eks. opvarmningen af de arktiske områder udløser store mængder metan og kuldioxid ud over det, vi i forvejen udleder fra afbrændingen af fossile brændsler. Det kan gøre det svært at få den globale opvarmning under kontrol selv med kraftige reduktioner af de menneskeskabte udledninger.

Kilde:

Failing phytoplankton, failing oxygen: Global warming disaster could suffocate life on planet Earth
Sciencedaily, december 2015

topmenu
fffree
item37
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item33 item32 item31 item30