Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item24

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item23
item35
item40
item39
item38
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Havenes liv forsvinder

17. september 2015

I løbet af de seneste 40 år er halvdelen af havenes liv forsvundet. Dette foruroligende tal stammet fra rapporten “Living blue planet“ fra Verdensnaturfonden, WWF. Det er en kombination af forurening, overfiskning og klimaændringer, som er skyld i dette dramatiske fald i fiskebestandene. Færre fisk i havene kan få alvorlige konsekvenser for hele det menneskelige samfund, idet tre milliarder mennesker har fisk som deres vigtigste proteinkilde, og det er de fattigste fiskersamfund, som bliver ramt først og hårdest.

Men det er ikke kun fiskebestandene, der ifølge rapporten lider. Der bliver også færre koralrev, mangroveskove og undersøiske enge af havgræs. Altsammen steder, som har stor betydning for fiskeynglen og dermed de fremtidige fiskebestande.

På baggrund af rapporten foreslå WWF, at en langt større del af havområderne bliver fredet.

Kilde:

Halvdelen af alt liv i havene er forsvundet på 40 år
DR nyheder, 16. september 2015
 

topmenu
fffree
item37
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item25
item26
item27
item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item33 item32 item31 item30