Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item24

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item23
item35
item40
item39
item38
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Havet vil stige, også omkring København

19. juni 2015

Forskere fra det danske Niels Bohr Institut har lavet nye beregninger, der viser, at havet omkring København kan komme til at stige markant allerede i løbet af dette århundrede. Vi må forvente, at havet vil stige mindst 0,68 cm, men stigningen kan blive så stor som 1,6 meter. Det betyder, at vi med et kraftigt højvande på grund af kraftig blæst og vandstuvning kan risikere, at dele af de lavest liggende områder omkring Københavns Havn, f.eks. Amalienborg Slotsplads kan blive oversvømmet. Selv en mindre stigning ud over de 1,6 meter vil give byen store problemer.

Det er ikke kun København, der får problemer. Andre lavtliggende byer i Europa vil ligeledes få store problemer. Det gælder f.eks. London og Amsterdam. Vi ved ikke præcis endnu, hvor meget havet kommer til at stige. Men alle målinger tyder på, at afsmeltningen fra den grønlandske indlandsis sker med en stigende hastighed. Smelter hele indlandsisen ned, vil det betyde en havstigning på mellem 6 og 7 meter, og hertil skal lægges den havstigning, der sker på grund af havenes varmeudvidelse.

Kilde:

Nye tal: Risiko for vandstigninger i København på 1,6 meter
Ingeniøren, 19 juni 2015
 

topmenu
fffree
item37
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item25
item26
item27
item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item33 item32 item31 item30