Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item24

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

2015 slog varmerekorden

25. februar 2016

2015 blev det varmeste år, der er målt siden man begyndte at følge klodens gennemsnittemperatur i 1880. 2015 følger dermed tendens til en fortsat opvarmning af både Jordens atmosfære og verdenshavene. 15 af de 16 varmeste år, der er målt, ligger i årene efter 2001 og 2015 fulgte i hælene på et andet rekordår, nemlig 2014, som også blev det hidtil varmeste år målt.

Ikke nok med, at året blev det hidtil varmeste, det brød også gennem en ubehagelig grænse, idet året blev det første år, hvor vi nåede en global opvarmning på 1 grad over den førindustrielle gennemsnitstemperatur, som er gennemsnittet for årene 1880 - 1899. Det er den basislinie, der bruges, når man i de internationale klimaforhandlinger taler om 1,5-graders og 2-graders målet.

At vi har gennembrudt 1-graders grænsen betyder altså, at er er nået halvvejs til smertegrænsen, hvor skaderne bliver uoprettelige. Man skulle så tro, at vi kan udlede masse af CO2 endnu, fordi vi jo kun er halvvejs til smertegrænse. Sådan er det desværre ikke. På grund af de forsinkelser, der ligger i Jordens klimasystem, ser vi resultatet af vores udledninger med ca. 30 - 40 års forsinkelse. Det betyder i virkelighedens verden, at den CO2, vi allerede har udledt, vil bringe os meget tæt på de 1,5 grader, selv hvis vi standsede alle udledninger i dag. Reelt har vi brugt næsten tre fjerdedele af det CO2-budget, vi skal holde is inden for, hvis vi skal have en reel chance for at holde den globale gennemsnitstemperatur under de 2 grader.

En gennemsnitstemperatur på 2 grader betyder langt fra, at alle områder holder sig inden for det temperaturniveau. Tværtimod vil temperaturstigning blive meget ujævnt fordelt. Temperaturstigningen vil generelt bliver lavest over havet, mens de fleste landområder vil opleve højere temperaturer. Middelhavsområdet vil få en gennemsnitlig temperaturstigning på omkring 3 grader, mens den i det arktiske områder kommer helt op på mellem 5,5 og 8 grader.

 

Kilder:

NASA, NOAA analyses reveal record-shattering global warm temperatures in 2015
Science Daily, 16. januar 2016

Record hot 2015 gave us a glimpse at the future of global warming
The Guardian, 25. januar 2016

How a 2°C rise means even higher temperatures where we live
Science Daily, 20. januar 2016

topmenu
fffree
Vkstfilm1
Vkstfilm2
Vkstfilm3
Vkstfilm4
Biogasfilm
Fremtidensenergiforsyning
cpfilm1
klimaforhandling

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item25
item26
item27
item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item33 item32 item31 item30