Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item24

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Indien brænder - verden sveder

24. maj 2016

Det nordlige Indien oplever i øjeblikket en voldsom hedebølge med temperaturer på over 50 grader. I Phalodi, en by i ørkenstaten Rajastan har man haft temperaturrekord på 51 grader celsius - den højeste temperatur nogesinde målt indien.

Temperaturer på over 40 grader er ikke usædvanlige i maj og juni, men det er yderst usædvanligt, at temperaturen når op i nærheden af 50 grader. Den tidligere varmerekord på 50,6 grader blev sat helt tilbage i 1956.

Hedebølgen kommer samtidig med udbredt tørke, som foreløbig har ramt 330 millioner mennesker. Tørken betyder mangel på vand og tab af afgrøder hos bønder, som i forvejen lever i fattigdom. Vandmanglen betyder bl.a., at mange mennesker må vandre lange strækning for at få vand, fordi de lokale brønde er tørret ud.

Man kan så spørge, om rekordhøje temperaturer og tørke blot er tilfælde fænomener.

Men problemerne i Indien kommer samtidig med, at NASA rapporterer om, at den globale gennemsnitstemperatur nu får syvende måned i træk har sat rekord. Oktober, november, december, januar, februar, marts og nu april var alle rekordvarme globalt set. Alene april var 1,11 grader varmere end den seneste rekord for aprils globale gennemsnit.

 

Kilder:

India records its hottest day ever as temperature hits 51C (that's 123.8F)
The Guardian, 20. maj 2016

Indian drought 'affecting 330 million people' after two weak monsoons
The Guardian, 20. april 2016

Indien plages af temperaturer over 50 grader
DR nyheder, 21. maj 2016

No human alive has seen 7 months this hot before
grist, 17. maj 2016

topmenu
fffree
Vkstfilm1
Vkstfilm2
Vkstfilm3
Vkstfilm4
Biogasfilm
Fremtidensenergiforsyning
cpfilm1
klimaforhandling

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item25
item26
item27
item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item33 item32 item31 item30