item67
item52

Arktis


 

2008

20.07 Arktis smelter – mens vi venter på politikerne
Nordpolen smelter – igen – mens politikerne stadig har travlt med den samme gamle stoleleg.
[Læs mere]

 

2007

16.12. Grønland smelter – hurtigere og hurtigere
Den grønlandske Indlandsis er smeltet i rekordfart i den forløbne sommer, vise satellitmålinger.
[Læs mere]

03.07. Arktiske forår kommer alt for tidlig
Klimaændringerne slår nu kraftigt igennem i det arktiske område.
[Læs mere]

14.05. Den arktiske havis forsvinder hurtigere end beregnet
Den arktiske havis smelter betydeligt hurtigere, end forudsagt af selv de mest avancerede computermodeller.
[Læs mere]

 

2006

15.12. Nordpolen isfri om 35 år
Isen omkring Nordpolen smelter nu så hurtigt, at forskerne forventer, at der vil være isfrit i sommermånederne allerede i 2040
[Læs mere]

17.02. Grønlands gletschere smelter hurtigt
Tabet af is fra den grønlandske indlandsis er fordoblet fra 1996 til 2005, viser satellitmålinger.
[Læs mere]

 

2005

14.05. Får vi det koldere i stedet for varmere?
Der er nu fundet tydelige tegn på, at Golfstrømmen er ved at blive svækket.
[Læs mere]

11.04. Sod smelter Arktis’ is
Sod fra afbrænding af vegetation, biomasse og fossile brændsler medvirker sandsynligvis til at smelte isen på Nordpolen.
[Læs mere]

 

2004

25.04. Er Grønlands indlandsis dømt til nedsmeltning?
Grønlands indlandsis er så godt som dømt til nedsmeltning ifølge et nyt modelstudie. Hvis det sker, vil havet over hele kloden stige med ca. 7 meter og oversvømme de fleste af jordens kystområder.
[Læs mere]

10.05. Klimaændringer påvirker ozonlaget mere end forventet
Ozonlagets følsomhed over for temperaturændringer har vist sig at være tre gange så stor som forudsagt ved hjælp af modelberegninger
[Læs mere]

 

2003

11.12. Den globale opvarmning kan betyde et koldere Europa
Klimaet i Vesteuropa kan i realiteten blive koldere som et resultat af den globale opvarmning, siger forskere på FN’s konference om klimaændringer.
[Læs mere]]

22.04. Smeltevand kan blokere for Golfstrømmen
Den globale opvarmning vil kunne smelte meget af den grønlandske indlandsis allerede i løbet af de næste 100 år og dermed forårsage voldsommme regionale klimaændringer.
[Læs mere]

16.04. Arktiske søer bliver varmere
Søer i det canadiske arktis er blevet varmere, viser analyser af søernes mikroskobiske dyreliv.
[Læs mere]

12.01 Mindre end 100 år tilbage for isbjørnen?
Hvis den globale opvarmning fortsætter, og hvis havisen i det arktiske hav fortsætter med at smelte med den nuværende hastighed, kan isbjørnen være forsvundet inden for de næste 100 år.
[Læs mere]

05.01. Den arktiske nedsmeltning
Det arktiske område er for alvor begyndt at kunne mærke konsekvenserne af den globale opvarmning.
[Læs mere]

 

2001]

9.02. Den arktiske tundra er begyndt at tø
Der er nu bevis for, at den arktiske tundra er ved at tø op, og at den nu afgiver kuldioxid til atmosfæren.
[Læs mere]

 

2000

April 2000..Klimaændringer truer arktiske fugle.
Læs mere.
 

emnemenu
Fremtidensenergiforsyning1a
Fremtidensenergiforsyning2a

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

solvarmefilm1
Geotermi1
Solceller1
VindkraftiDanmark1
Blgeenergi1
Biomasse1
Vkstfilm1a
Vkstfilm2a
Vkstfilm3a
Vkstfilm4a
Biogasfilm1
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a
klimaforhandling1

Klimaforhandlingerne i Paris

Klimaforhandlinger2Paris1
VEDanmarksamlet1
IPCCfilm1
IPCCfilm2
IPCCfilm3
item63 item62 item61 item60 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item51 item50 item49 item48 item47 item46 item45 item44 item43 item42 item41 item40 item39 item38 item37 item36 item35 item34 item33 item32 item31 item30 item29 item28 item27 item26 item25 item24 item23