item67
item52

Drivhusgasser


2013

20. november. CO2-koncentrationen når nye rekorder
Mængden af kuldioxid i atmosfæren har nået en ny rekord – igen. Ifølge Fns klimapanel – IPCC – har koncentrationen af CO2 i atmosfæren nu passeret de 400 ppm
[Læs mere]
 

2008

04.04. Stabilisering af klimaet kræver nul udledninger
Det er ikke nok bare at skære ned på vores udledninger af drivhusgasser
[Læs mere]
 

2007

25.10. Udledningerne af drivhusgasser skal ned på nul
Kun hvis vi standser udledningerne af drivhusgasser helt på globalt plan, kan vi undgå farlige klimaændringer.
[Læs mere]
 

2006

13.11. CO2-udledningerne stiger hurtigere end nogensinde
CO2-udledningerne stiger hurtigere end nogensinde og så hurtigt, at det svarer til nogle af IPCC’s mest pessimistiske fremskrivninger.
[Læs mere]

31.03. Kraftig stigning i atmosfærens indhold af CO2
De seneste data viser, at stigningen i CO2-koncentrationen sker dobbelt så hurtigt nu som for bare 30 år siden.
[Læs mere]

17.01. Planter fiser metan
Det er ikke kun køer, der fiser metan. Nu har et hold forskere fundet ud af, at planter også gør det.
[Læs mere]
 

2005

25.11. Vanddamp øger den globale opvarmning
Det er fundet tydelige tegn på, at en øget mængde vanddamp i atmosfæren er årsag til en væsentlig del af den hurtige temperaturstigning i Europa.
[Læs mere]

14.10. Hede får skovene til at afgive mere CO2
Den hedebølge, som ramte store dele af Europa i 2003 fik både græs og skovarealer til at afgive store mængder CO2
[Læs mere]]

23.09. Sydøstasiens tørvemoser brænder
Brande i sydøstasiens tørvemoser kan øge den globale opvarmning kraftigt.
[Læs mere]

18.09. Sibiriens permafrost smelter
Verdens største frosne tørvemose i det vestlige Sibirien er begyndt at smelte.
[Læs mere]
 

2004

11.07. Tørvemoser er en tidsindstillet CO2-bombe.
Klodens tørvemoser bløder CO2 ud i atmosfæren, og det forstærker den i forvejen stigende globale opvarmning, advarer forsker.
[Læs mere]

24.03. Gødning af alger ingen løsning på klimaændringer
Et af de ”tekniske fix” for at imødegå den globale opvarming, nemlig gødning af havet med jern, har vist sig umuligt at gennemføre i praksis.
[Læs mere]

24.01. Sibiriske tørvemoser spiller stor rolle i det globale klima
De udstrakte tørvemoser i Sibirien er vitale for atmosfærens drivhusgasbalance, viser en ny undersøgelse.
[Læs mere]
 

2003

12.04. Den globale opvarmning kan udløse mere global opvarmning
Den globale opvarmning vil kunne udløse en endnu større global opvarmning, hvis bare en brøkdel af den bundne metan på havbunden frigøres.
[Læs mere]

18.02. Kulbrande udspyr mængder af kuldioxid
I hundredevis af kulbrande verden over pumper store mængder af kuldioxid ud i atmosfæren. Problemet blev på American Association for the Advancement of Science's (AAAS) årlige møde beskrevet som en global katastrofe.
[Læs mere]

 

2002

26.12. Klimaændringer vil hæmme plantevæksten
Det har indtil nu været en udbredt forestilling, at et højere CO2-niveau i atmosfæren ville øge planternes vækst.
[Læs mere]

03.11. Skovplantning vil ikke standse den globale opvarmning
En ny undersøgelse sætter et stort spørgsmålstegn ved nytten af skovplantning. Det er langt vigtigere at bevare de gamle skove. Det betyder, at skovplantning med det formål at opnå målene i Kyoto protokollen er nyttesløst.
[Læs mere]

17.08. Global opvarmning truer havets fødegrundlag
Mængden af plankton i havene falder, og forskerne mener, at det hænger sammen med den globale opvarmning.
[Læs mere]
 

2001

14.12 Metaneksplosion fra havbunden i forhistorisk tid - kan ske igen!
For ca. 55 millioner år siden skete der et massivt udslip af metan fra havbunden i løbet af en forholdsvis kort periode. Kan det ske igen?
[Læs mere]

9.02. Den arktiske tundra er begyndt at tø
Der er nu bevis for, at den arktiske tundra er ved at tø op, og at den nu afgiver kuldioxid til atmosfæren.
[Læs mere]

14.01. Nøglen til tundraens kuldioxid-lagre
Et enkelt enzym blokerer for, at de enorme lagre af kuldioxid, der er bundet i de nordlige tundraområder, slipper løs, siger en britisk forsker. Men den globale opvarmning, som er igang, kan netop være det, som aktiverer enzymet.
[Læs mere]
 

2000

Oktober 2000. Mere kuldioxid griber ind i havenes økologiske balance.
[Læs mere].

September 2000. Bedre at bevare gamle skove end at plante nye
[
Læs mere]
 

emnemenu
Fremtidensenergiforsyning1a
Fremtidensenergiforsyning2a

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

solvarmefilm1
Geotermi1
Solceller1
VindkraftiDanmark1
Blgeenergi1
Biomasse1
Vkstfilm1a
Vkstfilm2a
Vkstfilm3a
Vkstfilm4a
Biogasfilm1
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a
klimaforhandling1

Klimaforhandlingerne i Paris

Klimaforhandlinger2Paris1
VEDanmarksamlet1
IPCCfilm1
IPCCfilm2
IPCCfilm3
item63 item62 item61 item60 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item51 item50 item49 item48 item47 item46 item45 item44 item43 item42 item41 item40 item39 item38 item37 item36 item35 item34 item33 item32 item31 item30 item29 item28 item27 item26 item25 item24 item23