item67
item52

Dyre- og planteliv


 

2006

25.11. Sibirisk hedebølge giver søvnløse bjørne
Sibirien oplever dette år den varmeste november i 70 år, og det går ud over såvel permafrosten som dyr og mennesker.
[Læs mere]

03.01. Den globale opvarmning udrydder allerede arter
Den globale opvarmning er allerede begyndt at udrydde hele arter, siger forskerne. Og det overrasker dem, at det sker så hurtigt, som det gør.
[Læs mere]

 

2005

22.01. Naturen lider under klimaændringer
Klimaændringerne påvirker de naturlige økosystemer, planter og dyr mere, end man før har regnet med. Det er hovedkonklusionen i en ny rapport fra WWF, ”Extreme Weather, does nature keep up?“.
[Læs mere]

 

2004

12.01. Millioner af arter truet af udryddelse
Den globale opvarmning kan betyde udslettelse af i værste fald mellem en tredjedel og halvdelen af alle landjordens dyre- og plantearter allerede i løbet af de næste 50 år.
[Læs mere]

 

2003

08.04. Jordens vegetation afgørende for klimaet
Landjordens vegetation har en lige så afgørende indflydelse på klimaet som havene, siger forskere.
[Læs mere]

 

28.01. Den globale opvarmning sætter sit fingeraftryk på naturen
Den globale opvarmning på ca. 0,6 grader begynder allerede nu at sætte sit fingeraftryk på planetens natur.
[Læs mere]

 

2002

26.12. Klimaændringer vil hæmme plantevæksten
Det har indtil nu været en udbredt forestilling, at et højere CO2-niveau i atmosfæren ville øge planternes vækst.
[Læs mere]

17.08. Global opvarmning truer havets fødegrundlag
Mængden af plankton i havene falder, og forskerne mener, at det hænger sammen med den globale opvarmning.
[Læs mere]

12.07. Klimaet bliver den fremtidige helbredstrussel
Nye udbrud af malaria hos mennesker, sygdomsramte koralrev og træer, som er overgroede med svampe. Det er det mørke billede, som forskere fra FN tegner af morgendagens jord.
[Læs mere]

9.06. Varmere klima får planter til at blomstre tidligere
De stigende temperaturer får planterne til at blomstre uger tidligere ifølge briitiske forskere
[Læs mere]

27.04. Den globale opvarmning påvirker nu alt liv på jorden
En omfattende gennemgang af de nyeste forskningsresultater viser nu for første gang det dramatiske omfang af den påvirkning, den globale opvarmning har på jordens dyre- og planteliv.
[Læs mere]

9.02. Klimaændringerne vil true det australske dyreliv
Den globale opvarmning kan blive ødelæggende for Australiens plante- og dyreliv, siger en rapport, som har samlet de sidste 10 års forskning.
[Læs mere]

 

2001

14.10. Gradvise ændringer i økosystemer kan ende med pludselig kollaps
Mange af verdens økosystemer ser - efter årtiers påvirkninger af menneskets aktiviteter - ud til at være i en så følsom tilstand, at de kan undergå pludselige katastrofale ændringer
[Læs mere]

22.07. Klimaændringerne truer blåhvalens fødegrundlag
Smeltende polaris truer den antarktiske blåhvals primære fødekilde, hvilket i sidste ende kan føre til dens udryddelse.
[Læs mere]

13.04. Padder vigtig indikator for klimaændringer
Frøer og andre padder kan være en vigtig indikator for både nuværende og fremtidige klimaændringer.
[Læs mere]

4.04. Trækfugle får sværere ved at holde trit med foråret.
Trækfugle over hele kloden skal kæmpe for at holde trit med foråret efterhånden som den globale opvarmning slår igennem.
[Læs mere]

 

2000

Mere kuldioxid griber ind i havenes økologiske balance. Oktober 2000.
[Læs mere.]

Koraldød i det Caribiske Hav. Maj 2000.
[Læs mere.]

Klimaændringer truer arktiske fugle. April 2000.
[
Læs mere.]

emnemenu
Fremtidensenergiforsyning1a
Fremtidensenergiforsyning2a

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

solvarmefilm1
Geotermi1
Solceller1
VindkraftiDanmark1
Blgeenergi1
Biomasse1
Vkstfilm1a
Vkstfilm2a
Vkstfilm3a
Vkstfilm4a
Biogasfilm1
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a
klimaforhandling1

Klimaforhandlingerne i Paris

Klimaforhandlinger2Paris1
VEDanmarksamlet1
IPCCfilm1
IPCCfilm2
IPCCfilm3
item63 item62 item61 item60 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item51 item50 item49 item48 item47 item46 item45 item44 item43 item42 item41 item40 item39 item38 item37 item36 item35 item34 item33 item32 item31 item30 item29 item28 item27 item26 item25 item24 item23