item67
item52

Europa's klima


 

2007

05.07. Europas alt for varme fremtid
Europa går en varm fremtid i møde. Også selv om vi kommer igang med at begrænse udledningerne af drivhusgasser.
[Læs mere]

01.02. Europa risikerer at blive ødelagt af klimaændringer
En rapport fra EU advarer imod konsekvenserne af de klimaændringer, som vil være uundgåelige, hvis vi ikke dæmmer op for den globale opvarmning.
[Læs mere]

 

2005

14.05. Får vi det koldere i stedet for varmere?
Der er nu fundet tydelige tegn på, at Golfstrømmen er ved at blive svækket.
[Læs mere]

 

2004

31.08. Flere og længere hedebølger i dette århundrede
Hedebølger i de 21. århundrede vil blive mere intense, hyppigere og vare længere.
[Læs mere]]

02.02. Varm klode kan give kulde i Danmark
Forskere advarer imod nedkøling af Nordeuropa som en konsekvens af den globale opvarmning.
[Læs mere]

 

2002

5.02 Flere oversvømmelser i dette århundrede
To uafhængige forskerhold forudsiger mere ekstrem nedbør og flere, større oversvømmelser i dette århundrede.
[Læs mere]

emnemenu
Fremtidensenergiforsyning1a
Fremtidensenergiforsyning2a

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

solvarmefilm1
Geotermi1
Solceller1
VindkraftiDanmark1
Blgeenergi1
Biomasse1
Vkstfilm1a
Vkstfilm2a
Vkstfilm3a
Vkstfilm4a
Biogasfilm1
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a
klimaforhandling1

Klimaforhandlingerne i Paris

Klimaforhandlinger2Paris1
VEDanmarksamlet1
IPCCfilm1
IPCCfilm2
IPCCfilm3
item63 item62 item61 item60 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item51 item50 item49 item48 item47 item46 item45 item44 item43 item42 item41 item40 item39 item38 item37 item36 item35 item34 item33 item32 item31 item30 item29 item28 item27 item26 item25 item24 item23