item67
item52

Global opvarmning


 

2007

02.09. Hurtigere klimaændringer betyder større problemer
Hvad er “farlige menneskeskabte påvirkninger af klimaet” som ifølge FN’s Klimakonvention skal undgås?
[Læs mere]

12.07. Solpletaktivitet daler – temperaturen stiger!
Det er ikke solpletter, der forårsager den nuværende globale opvarmning.
[læs mere]

03.04. Varmeste vinter i 125 år
Vinteren 2006 – 07 på den nordlige har slået alle rekorder.
[Læs mere]

 

2006

04.10. 1 grad til den kritiske grænse
Jorden nu har nået og passerer igennem et temperaturniveau på højde med den varmeste periode i de sidste 12.000 år.
[Læs mere]

 

2005

25.10. Varmere have og fugtigere luft vil give kraftigere nedbør
Storme og orkaner vil give mere intens nedbør efterhånden som den globale opvarmning tager til.
[Læs mere]]

07.05. “Bevis” for den globale opvarmning fundet
En forskergruppe mener nu at kunne beregne, at der faktisk er en energi-ubalance mellem Jorden og Verdensrummet. Og det er netop denne energi-ubalance, som forårsager den globale opvarmning
[Læs mere]

07.01. 2004 blev fjerde varmeste år
Året 2004 blev det fjerde varmeste år, som hidtil er registreret siger The World Meteorological Organisation.
[Læs mere]

 

2004]]

11.07. Tørvemoser er en tidsindstillet CO2-bombe.
Klodens tørvemoser bløder CO2 ud i atmosfæren, og det forstærker den i forvejen stigende globale opvarmning, advarer forsker.
[Læs mere]]

16.02. Er Jorden programmeret til ikke at blive for varm?
Jordens klima kan måske regenerere efter en global opvarmning. Men det vil tage over 100.000 år.
[Læs mere]

 

2003

09.06. Revurdering af sort sods klimapåvirkning
Sorte sodpartikler bidrager kraftigt til den globale opvarmning. Det betyder, at den globale opvarmning vil skride hurtigere frem, hvis mængden af disse partikler ikke bliver reduceret.
[Læs mere]

12.04. Den globale opvarmning kan udløse mere global opvarmning
Den globale opvarmning vil kunne udløse en endnu større global opvarmning, hvis bare en brøkdel af den bundne metan på havbunden frigøres.
[Læs mere]

 

2002

6.12. Sneprøver viser opvarmning i det vestlige Canada
Canadiske forskere siger, at de har fundet beviser for, at den vestlige del af landet er blevet væsentligt varmere i løbet af de sidste 150 år.
[Læs mere]

2.08. Forskere advarer om kraftigere monsun
Forskerne advarer om, at den globale opvarmning sandsynligvis vil betyde en voldsommere monsun i lande som Indien, Bangladesh og Kina.
[Læs mere]

11.6. Også ozonlaget lider under den globale opvarmning
Den globale opvarmning kan alleredeomkring 2030 overskygge CFC’erne og andre industrigassers betydning for nedbrydningen af ozonlaget.
[
Læs mere]

16.04. Jordens klipper viser tegn på global opvarmning
Jordskorpens klipper er blevet tydeligt varmere i løbet af de sidste 50 år, viser undersøgelser foretaget af et amerikansk/canadisk forskerhold.
[Læs mere]

 

2001

9.02. Den arktiske tundra er begyndt at tø
Der er nu bevis for, at den arktiske tundra er ved at tø op, og at den nu afgiver kuldioxid til atmosfæren.
[Læs mere]

14.01. Nøglen til tundraens kuldioxid-lagre
Et enkelt enzym blokerer for, at de enorme lagre af kuldioxid, der er bundet i de nordlige tundraområder, slipper løs, siger en britisk forsker. Men den globale opvarmning, som er igang, kan netop være det, som aktiverer enzymet.
[Læs mere]

 

2000

Verdenshavene er blevet tydeligt varmere i løbet af de sidste 40 år.
Marts 2000. Læs mere.

Udvinding af metan fra havbunden kan blive bombe under klimaet.
Februar 2000. Læs mere.

emnemenu
Fremtidensenergiforsyning1a
Fremtidensenergiforsyning2a

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

solvarmefilm1
Geotermi1
Solceller1
VindkraftiDanmark1
Blgeenergi1
Biomasse1
Vkstfilm1a
Vkstfilm2a
Vkstfilm3a
Vkstfilm4a
Biogasfilm1
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a
klimaforhandling1

Klimaforhandlingerne i Paris

Klimaforhandlinger2Paris1
VEDanmarksamlet1
IPCCfilm1
IPCCfilm2
IPCCfilm3
item63 item62 item61 item60 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item51 item50 item49 item48 item47 item46 item45 item44 item43 item42 item41 item40 item39 item38 item37 item36 item35 item34 item33 item32 item31 item30 item29 item28 item27 item26 item25 item24 item23