item67
item52

Havene


2013

5. 12 Livet i havene er truet af forsuring
Forskere advarer nu om, at verdenshavene bliver mere sure på grund af det stigende CO2-indhold i atmosfæren, og at det sker med en hastighed, som udgør en stigende trussel mod livet i havene.
- læs hele artiklen -

 

2006

25.01. Varmere have vil ødelægge havenes plankton
Plankton, de mikroskopiske planter, som er basis for  alt liv  i havene, vil sandsynligvis blive ødelagt af den globale opvarmning, viser en ny undersøgelse.
[Læs mere]

07.01. Torsken er ved at forsvinde fra Nordsøen
Torsken er ved at forsvinde fra Nordsøen. Årsagen er primært klimaændringerne og ikke overfiskning, siger ny undersøgelse.
[Læs mere]

 

2005

14.05. Får vi det koldere i stedet for varmere?
Der er nu fundet tydelige tegn på, at Golfstrømmen er ved at blive svækket.
[Læs mere]

25.02. Havene giver klare signaler om menneskeskabt opvarmning
Samnenligninger mellem modelsimuleringer og observationer og den faktiske opvarmning af havene viser et tydeligt menneskeskabt fingeraftryk.
[Læs mere]

15.02. Stigende surhedsgrad i havene truer koralrev
Forskere advarer om, at stigende surhedsgrad i havene kan dræbe koralrevene overalt på Jorden i løbet af mellem 30 og 70 år fra nu.
[Læs mere]

 

2004

11.11. Fødegrundlaget ved Antarktis under pres
Mængden af de små krebsdyr, krill, som danner fødegrundlaget for arter som hvaler, pingviner og sæler omkring Antarktis, er faldet kraftigt de sidste årtier.
[Læs mere]

19.09. Sure have kan betyde enden på koralrevene
CO2 fra afbrændning af fossile brændser skaber ikke blot global opvarmning, den vil også betyde gradvist surere oceaner.
[Læs mere]

17.08. Stigende CO2-indhold kan skade livet i havet
Næsten halvdelen af den kuldioxid, mennesket har udledt til atmosfæren i løbet af de sidste 200 år, er blevet optaget i havet. Men stigningen af havets CO2-koncentration er ikke uden problemer.
[Læs mere]

09.08. Advarsel fra dybet
I løbet af de sidste 20 år er den gennemsnitlige vandtemperatur i Nordsøen steget med ca. 2 grader C. Det har skabt kaos i havets økosystemer.
[Læs mere]

06.01. Livet i havet er afhængigt af en stor havstrøm
En ny undersøgelse har vist, at livet i de store have er overraskende afhængigt af en enkelt af de store cirkulationsmønstre for havstrømme på den sydlige halvkugle.
[Læs mere]

 

2003

21.12. Varmere Nordsø rammer torskebestanden
Torskebestanden er nu under dobbelt pres,siger forskerne.
[Læs mere]

27.11. Ødelæggende at pumpe CO2 i havet
Ned pumpning af CO2 fra kraftværker til dybhavet kan få katastrofale konsevenser for livet i havet.
[Læs mere]

14.10. Oceanernes syreindhold stiger
De store oceaner er ved at blive mere sure og samtidig falder biomasseproduktionen skarpt. Klimaændringerne er ved at køre ud af kontrol før vi overhovedet forstår konsekvenserne, advarer havforskere.
[læs mere]

12.04. Den globale opvarmning kan udløse mere global opvarmning
Den globale opvarmning vil kunne udløse en endnu større global opvarmning, hvis bare en brøkdel af den bundne metan på havbunden frigøres.
[Læs mere]

 

2000

19.11. Giver varmere klima højere bølger i havene?
Tyske klimaforskere mener at have fundet en sammenhæng mellem flere storme og større bølger og den menneskeskabte opvarmning.
Læs mere.

Mere kuldioxid griber ind i havenes økologiske balance.
Oktober 2000.
Læs mere.

Verdenshavene er blevet tydeligt varmere i løbet af de sidste 40 år.
Marts 2000. Læs mere.

emnemenu
Fremtidensenergiforsyning1a
Fremtidensenergiforsyning2a

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

solvarmefilm1
Geotermi1
Solceller1
VindkraftiDanmark1
Blgeenergi1
Biomasse1
Vkstfilm1a
Vkstfilm2a
Vkstfilm3a
Vkstfilm4a
Biogasfilm1
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a
klimaforhandling1

Klimaforhandlingerne i Paris

Klimaforhandlinger2Paris1
VEDanmarksamlet1
IPCCfilm1
IPCCfilm2
IPCCfilm3
item63 item62 item61 item60 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item51 item50 item49 item48 item47 item46 item45 item44 item43 item42 item41 item40 item39 item38 item37 item36 item35 item34 item33 item32 item31 item30 item29 item28 item27 item26 item25 item24 item23