item67
item52

Klimascenarier


 

2008

28.03. De mest sårbare områder på planeten
Et hold forskere har forsøgt at kortlægge, hvilke områder, der er mest sårbare over for klimaændringerne.
[Læs mere]

 

2006

23.10. På vej mod større klimaekstremer
Vi skal forberede os på en fremtid med længere hedebølger med mere udbredt tørke og samtidig også voldsommere nedbør.
[Læs mere]

04.02. Klimaændringerne vil udtørre Afrika
To nyere forskningsprojekter forudsiger, at klimaændringerne vil gøre de tørre områder af Afrika endnu mere tørre.
[Læs mere]

2005

18.11. Voldsom temperaturstigning, hvis kul og  olieforbruget fortsætter
Hvis vi fortsætter med at bruge fossilt brændsel, til der ikke er mere, vil det få voldsomme konsekvenser for klimaet, viser nye beregninger.
[Læs mere]

25.10. Varmere have og fugtigere luft vil give kraftigere nedbør
Storme og orkaner vil give mere intens nedbør efterhånden som den globale opvarmning tager til.
[Læs mere]

25.02. Havene giver klare signaler om menneskeskabt opvarmning
Samnenligninger mellem modelsimuleringer og observationer og den faktiske opvarmning af havene viser et tydeligt menneskeskabt fingeraftryk.
[Læs mere]

06.02. Klimamøde i England bringer flere foruroligende nyheder
Et internationalt klimamøde i England understreger yderligere nødvendigheden af hurtig handling for at bringe udledningerne af drivhusgasser ned på globalt plan.
[Læs mere]

28.01. Voldsomme klimaændringer kan ikke udelukkes
En fordobling af CO2-koncentrationen kan betyde ren temperaturstigning på helt op til 11°C viser nye klimaberegninger.
[Læs mere]

 

2004

05.12. Fortidige klimaændringer giver advarsel om fremtidige problemer
Vidnesbyrd om fortidige klimaændringer peger på, at en positiv feedback mekanisme forårsaget af vanddamp og nedbør kan give anledning til en hurtig øgning af den globale opvarmning med katastrofale konsekvenser.
[Læs mere]

 

2003

22.04. Smeltevand kan blokere for Golfstrømmen
Den globale opvarmning vil kunne smelte meget af den grønlandske indlandsis allerede i løbet af de næste 100 år og dermed forårsage voldsommme regionale klimaændringer.
[Læs mere]

08.04. Jordens vegetation afgørende for klimaet
Landjordens vegetation har en lige så afgørende indflydelse på klimaet som havene, siger forskere.
[Læs mere]

 

2002]

18.01. Europas store floder i fare
Alpernes gletschere er ved at smelte, og det kan i det lange løb give store problemer for vandføringen i Europas store floder.
[Læs mere]

emnemenu
Fremtidensenergiforsyning1a
Fremtidensenergiforsyning2a

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

solvarmefilm1
Geotermi1
Solceller1
VindkraftiDanmark1
Blgeenergi1
Biomasse1
Vkstfilm1a
Vkstfilm2a
Vkstfilm3a
Vkstfilm4a
Biogasfilm1
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a
klimaforhandling1

Klimaforhandlingerne i Paris

Klimaforhandlinger2Paris1
VEDanmarksamlet1
IPCCfilm1
IPCCfilm2
IPCCfilm3
item63 item62 item61 item60 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item51 item50 item49 item48 item47 item46 item45 item44 item43 item42 item41 item40 item39 item38 item37 item36 item35 item34 item33 item32 item31 item30 item29 item28 item27 item26 item25 item24 item23