item67
item52

Landbruget


 

2007

25.03. Vigtige afgrøder lider allerede under varmen
Den globale opvarmning er allerede nu begyndt at reducere landbrugsudbytterne af basale fødevareafgrøder.
[Læs mere]
 

2005

01.05. Klimaændringerne vil skade verdens fødevareproduktion
Meget tyder på, at den globale opvarmning vil skade verdens fødevareproduktion langt mere end før antaget.
[Læs mere]

 

2004

14.07. Rishøsten dykker med en varmere Jord
Den globale opvarmning kan få alvorlige konsekvenser for risproduktionen, siger forskere. Der er en kraftig forbindelse mellem stigende nattemperaturer og dalende risudbytter.
[Læs mere]

 

2003

14.09. Sommerens tørke udløser global fødevarekrise
Sommerens hedebølge og tørke har skåret drastisk i høstudbytterme over det meste af Europa.
[Læs mere]

 

2002

26.12. Klimaændringer vil hæmme plantevæksten
Det har indtil nu været en udbredt forestilling, at et højere CO2-niveau i atmosfæren ville øge planternes vækst.
[Læs mere]

13.11. Kvælstof kan øge kuldioxidfrigørelsen fra jorden
Forskere er bekymrede for, om de stigende mængde kvælstof i miljøet kan føre til en øget frigørelse af kuldioxid fra jorden.
[Læs mere]

12.10. Mere kuldioxid ikke kun godt for landbruget
Nogle landbrugsafgrøder giver højere udbytter med et stigende kuldioxidindhold i atmosfæren, men der er en bagside.
[Læs mere]

emnemenu
Fremtidensenergiforsyning1a
Fremtidensenergiforsyning2a

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

solvarmefilm1
Geotermi1
Solceller1
VindkraftiDanmark1
Blgeenergi1
Biomasse1
Vkstfilm1a
Vkstfilm2a
Vkstfilm3a
Vkstfilm4a
Biogasfilm1
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a
klimaforhandling1

Klimaforhandlingerne i Paris

Klimaforhandlinger2Paris1
VEDanmarksamlet1
IPCCfilm1
IPCCfilm2
IPCCfilm3
item63 item62 item61 item60 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item51 item50 item49 item48 item47 item46 item45 item44 item43 item42 item41 item40 item39 item38 item37 item36 item35 item34 item33 item32 item31 item30 item29 item28 item27 item26 item25 item24 item23