item67
item52

Samfundsmæssige konsekvenser


 

2007

27.08. Millioner af Egyptere truet af havstigning
En havstigning på bare 1 meter vil oversvømme en fjerdedel af deltaet og drive millioner af mennesker bort fra deres hjem.
[Læs mere]

25.06. Muligt at standse den globale opvarmning uden at mangle energi
Vedvarende energi og energieffektivisering kan både imødegå den globale opvarmning og klare det stigende energibehov, siger rapport fra WWF.
[Læs mere]

25.03. Vigtige afgrøder lider allerede under varmen
Den globale opvarmning er allerede nu begyndt at reducere landbrugsudbytterne af basale fødevareafgrøder.
[Læs mere]

 

2006

19.11. Australien lider under værste tørke i 1000 år
Australiens hede sommer er kun lige begyndt, men allerede nu falder vandstanden i ferskvandsreservoirerne hurtigt, og forventningerne til årets udbytte fra landbruget er skåret ned.
[Læs mere]

03.11. Global depression kan blive prisen for at tøve
En omfattende global depression med et årligt økonomisk tab på fra fem til 20 pct. af det globale BNP vil blive konsekvensen af ikke at gøre noget ved den globale opvarmning.
[Læs mere]

13.10. Det bliver kostbart at lade stå til
Det vil koste vores børn og børnebørn dyrt, hvis vi ikke gør noget ved den globale opvarmning nu.
[Læs mere]

27.03. Kraftigere nedbør kommer til at koste
En af de mærkbare konsekvenser af den globale opvarmning er en tydelig stigning i antallet af voldsomme regnskyl.
[Læs mere]

17.03. Vandkrise forude for Afrika
Den globale opvarmning vil betyde en dramatisk nedgang i vandføringen i mange af Afrikas floder.
[Læs mere]

04.02. Klimaændringerne vil udtørre Afrika
To nyere forskningsprojekter forudsiger, at klimaændringerne vil gøre de tørre områder af Afrika endnu mere tørre.
[Læs mere]

07.01. Torsken er ved at forsvinde fra Nordsøen
Torsken er ved at forsvinde fra Nordsøen. Årsagen er primært klimaændringerne og ikke overfiskning, siger ny undersøgelse.
[Læs mere]

 

2005

30.11. Den globale opvarmning går mest ud over Den Tredje Verden
Verdenssundhedsorganisationen, WHO, vurderer, at den  globale opvarmning allerede nu betyder mindst 5 millioner flere sygdomstilfælde og mere end 150.000 flere dødsfald hvert år.
[Læs mere]

06.11. Den globale opvarmning truer Afrikas folk og dyreliv
Konsekvenserne for landene på det afrikanske kontinent kan blive dødelige epidemier, ødelagte afgrøder og afrikanske  dyrearter, som står over for total udslettelse.
[Læs mere]

03.10. Smeltende gletschere truer vandforsyning
Smeltende gletschere i Himalaya betyder truende drikkevandskrise i dele af Asien og Kina.
[Læs mere]

29.09. Den globale opvarmning vil uddybe fødevarekrisen
Klimaændringerne truer med at udsætte endnu flere mennesker end før antaget for risikoen for sultkatastrofer.
[Læs mere]

0606. Den globale opvarmning vil forårsage mere sult i verden
Den globale opvarmning vil sandsynligvis formindske verdens fødevareproduktion væsentligt og dermed betyde  flere sultende mennesker.
[Læs mere]

20.02. Bygninger i risikozonen
Det vil koste millioner at sikre bygninger nær kysterne imod de næste 100 års havstigning.
[Læs mere]

13.02. Mere tørke efterhånden som temperaturen stiger
Der er blevet flere tørkeramte  områder, og den globale opvarmning er en væsentlig årsag.
[Læs mere]

 

2004

13.12. Sydlige Asien trues af mangel på ferskvand
Millioner af landmænd i det sydlige Asien kæmper med ødelæggende tørke i nogle områder og oversvømmelser i andre. Årsagen er den globale opvarmning.
[Læs mere]

07.12. Risikoen for hedebølger er mere end fordoblet
Engelske forskere har ved hjælp af klimamodeller beregnet, at risikoen for hedebølger er mere end fordoblet på grund af de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser.
[Læs mere]

14.08. Barske klimaændringer i vente for Indien
Mere tørke og flere oversvømmelser bliver konsekvensen for Indien af den globale opvarmning ifølge landets rapport til FN’s Klimapanel.
[Læs mere]

14.07. Rishøsten dykker med en varmere Jord
Den globale opvarmning kan få alvorlige konsekvenser for risproduktionen, siger forskere. Der er en kraftig forbindelse mellem stigende nattemperaturer og dalende risudbytter.
[Læs mere]

28.05. Mørke udsigter for mange floder
Den globale opvarmning vil få katastrofale konsekvenser for vandføringen i mange af de floder, som sørger for vand til en stor del af verdens storbyer.
[Læs mere]]

12.05. Den globale opvarmning giver astma epidemi
Den globale opvarmning kan betyde en yderligere øgning i antallet af astmatilfælde, specielt blandt børn hos fattige og minoritetesgrupper i storbyerne, siger ny rapport.
[Læs mere]

 

2003

7.12. Den globale opvarmning vil true skisportssteder
Hundredevis af skiportssteder vil trues på deres levebrød i løbet af de kommende årtier, siges det i en ny rapport fra FN’s miljøprogram.
[Læs mere]]

14.09. Sommerens tørke udløser global fødevarekrise
Sommerens hedebølge og tørke har skåret drastisk i høstudbytterme over det meste af Europa.
[Læs mere]

31.03. Den globale opvarmning tærer på ferskvandsressourcerne
Ferskvandsressourcerne er under stærkt pres over næsten hele jorden. En voksende befolkning, afskovning og overrisling af marker er nogle af de faktorer, der er medvirkende.
[Læs mere]

16.03. Mere ekstremt vejr i fremtiden
Verden har oplevet usædvanligt ekstremt vejr i de sidste årtier, og de økonomiske tab på grund af storme og andre naturkatastrofer er øget tifold, siger en uafhængig forskergruppe.
[Læs mere]

 

2002

30.12 Global opvarmning kan give næring til ekstremisme
De globale klimaændringer forårsaget af de menneskeskabte udslip af drivhusgasser vil øge den globale fattigdom og dermed gøre millioner af mennesker mere påvirkelige over for ekstremisme
[Læs mere]

17.10. De globale klimaændringer bliver dyre
De globale omkostningerne forårsaget af klimaændringer kan komme op på 150 milliarder dollars om året på grund af bl.a. flere og mere voldsomme storme og oversvømmelser.
[Læs mere]]]

2.08. Forskere advarer om kraftigere monsun
Forskerne advarer om, at den globale opvarmning sandsynligvis vil betyde en voldsommere monsun i lande som Indien, Bangladesh og Kina.
[Læs mere]

29.04. Opvarmning i Himalaya kan udløse oversvømmelser
Mere end 40 søer i Himalaya bjergkæden kan gå over deres bredder i den nærmeste fremtid og bringe titusinder af menneskers liv i fare, advarer forskere.
[Læs mere]

6.03. Verden står over for økonomisk kollaps, hvis udviklingen fortsætter
Hvis vi skal undgå et kollaps i verdensøkonomien, skal der ske ændringer i vores verdensbillede lige så grundlæggende som den kopernikanske revolution i det 16. århundrede, hvor det blev anerkendt, at jorden drejer rundt om solen og ikke omvendt.
[Læs mere]]

5.02 Flere oversvømmelser i dette århundrede
To uafhængige forskerhold forudsiger mere ekstrem nedbør og flere, større oversvømmelser i dette århundrede.
[Læs mere]

 

2001

11.11. Den globale opvarmning vil ramme verdens fødevareforsyningHøstudbyttet af verdens vigtigste afgrøder kan falde med op til 30% på grund af den globale opvarmning, siger en ny rapport fra FN’s Miljøprogram, UNEP.
[Læs mere]

14.07. Den globale opvarmning vil betyde spredning af moskitoer
Asiatiske tigermoskitoer, som er bærere af tropiske sygdomme vil sandsynligvis sprede sig kraftigt efterhånden som den globale opvarmning betyder højere temperaturer uden for deres historiske levesteder, viser forskning på University of Florida.
[Læs mere]

12.07. Klimaændringer vil betyde mindre mad til de fattigste
Fyrre af verdens fattigste lande kan komme til at miste mere end en fjerdedel af deres fødevareproduktion som et resultat af den globale opvarmning.
[Læs mere]

emnemenu
Fremtidensenergiforsyning1a
Fremtidensenergiforsyning2a

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

solvarmefilm1
Geotermi1
Solceller1
VindkraftiDanmark1
Blgeenergi1
Biomasse1
Vkstfilm1a
Vkstfilm2a
Vkstfilm3a
Vkstfilm4a
Biogasfilm1
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a
klimaforhandling1

Klimaforhandlingerne i Paris

Klimaforhandlinger2Paris1
VEDanmarksamlet1
IPCCfilm1
IPCCfilm2
IPCCfilm3
item63 item62 item61 item60 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item51 item50 item49 item48 item47 item46 item45 item44 item43 item42 item41 item40 item39 item38 item37 item36 item35 item34 item33 item32 item31 item30 item29 item28 item27 item26 item25 item24 item23