item67
item52

Antarktis2008

15.02. Antarktis – grund til bekymring!
Den mest omfattende undersøgelse hidtil af afsmeltningen fra Antarktis giver grund til bekymring.
[Læs mere]
 

2006

05.03. Antarktis smelter
Satellitmålinger viser nu, at Antarktis’ iskappe taber masse. I øjeblikket mister Antarktis 152 kubikkilometer is om året.
[Læs mere]
 

2005

09.11. Er Antarktis ved at vågne?
Det meste af den havstigning, der forventes i løbet af de nærmeste 200 år, tilskrives normalt havets varmeudvidelse.
[Læs mere]

06.02. Klimamøde i England bringer flere foruroligende nyheder
Et internationalt klimamøde i England understreger yderligere nødvendigheden af hurtig handling for at bringe udledningerne af drivhusgasser ned på globalt plan.
[Læs mere]

 

2004

11.11. Fødegrundlaget ved Antarktis under pres
Mængden af de små krebsdyr, krill, som danner fødegrundlaget for arter som hvaler, pingviner og sæler omkring Antarktis, er faldet kraftigt de sidste årtier.
[Læs mere]

30.09. Antarktis’ gletschere glider hurtigere i havetGletscherne på Vestantarktis er både blevet tyndere, og de glider hurtigere ud i havet end tidligere ifølge flere undersøgelser. Ændringerne forventes at øge havets stigning.
[Læs mere]

 

2003

23.11. Varmt vand eroderer Antarktis’ is
Stigende havtemperaturer omkring Antarktis, der får de store isshelfs til at smelte nedefra.
[Læs mere]

25.03. Hvad sker der med Antarktis
Skulle Antarktis smelte ned på grund af den globale opvarmning, vil det betyde en meget voldsom stigning af havniveauet. Men den almindelige mening har hidtil været, at det ikke ville ske inden for en overskuelig periode.
[Læs mere]

 

2002

30.04. Antarktiske kæmpeisbjerge ødelægger planktonvækst
De kolossale isbjerge, der brækkede af Antarktis’ isshelfer i år 2000, har dramatisk reduceret væksten af det såkaldte phytoplankton i et område af Rosshavet.
[Læs mere]

 

2001

21.10. Borekerner fra Antarktis viser store svingninger i havniveau
Sedimentborekerner fra kanten af Antarktis har vist, at havniveauet for mellem 15 og 34 millioner år siden svingede kraftigt med forskelle på 50 - 65 meter med tilsvarende udsving i isdækket på Antarktis.
[Læs mere]

emnemenu
Fremtidensenergiforsyning1a
Fremtidensenergiforsyning2a

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

solvarmefilm1
Geotermi1
Solceller1
VindkraftiDanmark1
Blgeenergi1
Biomasse1
Vkstfilm1a
Vkstfilm2a
Vkstfilm3a
Vkstfilm4a
Biogasfilm1
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a
klimaforhandling1

Klimaforhandlingerne i Paris

Klimaforhandlinger2Paris1
VEDanmarksamlet1
IPCCfilm1
IPCCfilm2
IPCCfilm3
item63 item62 item61 item60 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3 item2 item51 item50 item49 item48 item47 item46 item45 item44 item43 item42 item41 item40 item39 item38 item37 item36 item35 item34 item33 item32 item31 item30 item29 item28 item27 item26 item25 item24 item23