Fremtidensenergiforsyning1
Fremtidensenergiforsyning2

Den grænseløse vækst

Den korte vækst

Den grønne vækst

Den arbejdsløse vækst

Klimaforhandlingernes historie

Klimaforhandlingernes historie

Danmark uden fossile brændslet

Lokal energiomstilling

Fremtidens energiforsyning

item25

Biografen

Solvarme

Geotermisk energi

Solceller

Vindenergi

Bølgeenergi

Biomasse

Biogas

Jordens klima, 2016

Den menneskeskabte drivhuseffekt, 2016

Den globale opvarmning, Konsekvenserne, 2016

item24
item35
item40
item39
item38
item37
item23
item3
solvarmefilm
Geotermi
Solceller
VindkraftiDanmark
Blgeenergi
Biomasse

Sidste udkald
9. december 2018

Vi nærmer os hastigt det punkt, hvor klimaændringerne vil tage magten fra os. Fortsætter vi som hidtil, vil vi allerede om mellem 5 og 10 år overskride den grænse, hvor klimaændringerne bliver selvforstærkende. Det betyder, at temperaturen vil blive ved med at stige, næsten uanset hvad vi gør.

Det er fristende at kaste håndklædet i ringen og bare lade stå til. Det ser ikke ud til, at verdens magthavene kan eller vil forstå situationens alvor.

Måske skulle vi bare tage den sidste, uigenkaldelighe rejse til Sydøstasiens strande, før vandene for alvor begynder at stige, og alting lukker ned.

Ganske vidst har vi stadig en chance, men det vil kræve rigtig meget af os allesammen i den rige del af verden. Vi skal holde op med at bruge fossile brændsler og omstille til vedvarende energi. Men det er langt fra nok. Vi skal også lægge vores overforbrug af kød og importerede fødevarer på hylden, og vænne os til primært at leve vegetarisk. Vi skal droppe vores vanvittige forbrug af flyrejser - vi skal droppe bilen til fordel for den kollektive transport. Og vi skal ikke mindst holde op med at fælde skovene. I stedet skal vi plante nye og lade dem ligge i fred som vild natur. Sidst men måske allervigtigst skal vi standse vores vanvittige forbrugsfest, som er det, der primært driver klimaændringerne.

Gør vi det, har vi stadig en chance for at skabe en tålelig fremtid for vores børn og børnebørn. I modsat fald skal vi nok ikke regne med den store forståelse for vores måde at handle på fra de næste generationer. Vi kunne have handlet tidligere og haft bedre tid til at omstille os. Nu kan det kun gå for langsomt.

Med disse sidste ord standser Sun Medias nyhedssite sin aktivitet. Tak til alle dem, der har brugt og forhåbentlig haft nytte af sitet.

Stig Melgaard

Ønsker du fortsat at få klimanyheder, er her et godt bud:

https://climatenewsnetwork.netTema:
COP21, De internationale klimaforhandlinger i Paris, 2015
14. oktober 2015

Fra Kyoto til København
På klimatopmødet i København i 2009 var det meningen, at en ny klimaaftale til afløsning af Kyoto Protokollen skulle vedtages. Forhandlingerne gik imidlertid i hårdknude, og mødet endte i fiasko.

Paris aftalen
Paris-aftalen ligner mest af alt et illusionsnummer, som endnu en gang fritstiller de lande og multinationale selskaber i verden, som bærer den største del af ansvaret for, at vi nu er truet på liv og helbred af de menneskeskabte klimaforandringer.

 


26. maj 2016
De fossile brændslers dom

Hvad vil konsekvenserne blive af at afbrænde alle jordens fossile energiressourcer?
- læs hele artiklen -

24. maj 2016
Indien brænder - verden sveder

Det nordlige Indien oplever i øjeblikket en voldsom hedebølge med temperaturer på over 50 grader.
- læs hele artiklen -

25. februar 2016
2015 slog varmerekorden

2015 blev det varmeste år, der er målt siden man begyndte at følge klodens gennemsnittemperatur i 1880.
- læs hele artiklen -

12. februar 2016
Tørke vil lægge store områder øde

Den globale opvarmning vil medføre voldsommme ændringer allerede i løbet af de kommende årtier som følge af tørke.
-
læs hele artiklen -

6. december 2015
Bliver vi kvalt af den globale opvarmning?

Der kan være en meget større trussel end havets stigningpå vej, hvis vi ikke bringer den globale opvarmning under kontrol.
-
læs hele artiklen -

4. december 2015
2015 sandsynligvis varmeste år

Mens politikerne i Paris diskuterer, om det kan betale sig at redde Jordens klima for fremtidige generationer, siger klimaforskerne, at vi er på vej mod en ny klimarekord.
- læs hele artiklen -


17.september 2015

Havenes liv forsvinder

I løbet af de seneste 40 år er halvdelen af havenes liv forsvundet, siges det i en ny rapport fra Verdensnaturfonden, WWF.
- læs hele artiklen -


19. juni 2015

Havet vil stige, også omkring København

Forskere fra det danske Niels Bohr Institut har lavet nye beregninger, der viser, at havet vil komme til at stige markant omkring København allerede i dette århundrede.
- læs hele artiklen -


16. januar 2015

2014 blev det foreløbigt varmeste år

2014 blev ifølge NASA det foreløbigt varmeste år i den tid, hvor der er foretaget målinger af den globale gennemsnitstemperatur.
- læs hele artiklen -


27. januar 2014
Status for året 2013

2013 blev endnu et år i top-10. De første data for 2013 er kommet fra det amerikanske NASA, og de viser, at 2013 blev det fjerdevarmeste år med 0,52 grader celsius over gennemsnittet for perioden 1961 - 1990
- læs hele artiklen -


10. januar 2014
Gennembrud for billige batterier på vej

En gruppe forskere har udviklet en type batterier, som i stedet for metal bruger billige, organiske molekyler, de såkaldte quinoner som elektrolytter. Batterier er primært velegnede som store. stationære batterier til brug sammen med vedvarende energianlæg.
- læs hele artiklen -


9. december 2013

Først Allan, så Bodil, så ...

Først kom Allan og så kom Bodil. På bare to måneder blev Danmark ramt af en orkan og en nær-orkan. Begge med store skader til følge og den sidste med rekordhøj vandstand steder i Danmark som normalt ikke bliver ramt af oversvømmelser. Hvad bliver det næste?
- læs hele artiklen -


5. december 2013

Livet i havene er truet af forsuring

Forskere advarer nu om, at verdenshavene bliver mere sure på grund af det stigende CO2-indhold i atmosfæren, og at det sker med en hastighed, som udgør en stigende trussel mod livet i havene.
- læs hele artiklen -


20. november 2013
CO2-koncentrationen når nye rekorder

Mængden af kuldioxid i atmosfæren har nået en ny rekord – igen. Ifølge Fns klimapanel – IPCC – har koncentrationen af CO2 i atmosfæren nu passeret de 400 ppm
- læs hele artiklen -


12. marts 2013
På vej mod 2 grader

CO2-koncentrationen i atmosfæren nærmer sig meget kraftigt 400 ppm (dele per milllion) efter den næstkraftigste årlige stigning, der er målt. I 2012 steg koncentrationen med 2,67 ppm på trods af, at klimaforskerne med stigende styrke har advaret om, at en fortsættelse af de menneskeskabte udledninger af drivhusgasser kan føre os ud i en klimakatastrofe.
- læs hele artiklen -


2. marts 2013
Bæredygtig omstilling - en vej ud af krisen?

Vi behøver ikke nødvendigvis ofre de næste generationers velfærd og levevilkår for at redde nutiden. Løsninger ligger lige for, og de har potentialet til at føre os igennem den nuværende krise uden at skulle ofre miljø, velfærd og beskæftigelse.“100.000 jobs med bæredygtig omstilling“ givet et bud på, hvordan en økologisk og velfærdsorienteret omstilling kan igangsættes inden for en række nøglesektorer, nemlig fødevarer, energi, transport og byggeri.
- læs hele artiklen med link til rapporten -


25 februar 2013
Klimastatus - på vej mod klimakaos

Den nuværende finanskrise kan hurtigt komme til at se ud som et ubetydeligt problem, hvis ikke klimaændringerne meget hurtigt rykker op på dagsordenen igen. Ifølge en rapport fra Verdensbanken kan vi nemlig imødese brutale konsekvenser i løbet af dette århundrede, hvis vi fortsætter med at lade stå til.
- læs hele artiklen -


25. september 2012
Den arktiske nedsmeltning går hurtigt

Den arktiske havis smelter, og det går hurtigt nu. Dette år betød en ny rekord for sommernedsmeltningen af det arktiske isdække på dramatiske 18 procent under den seneste rekord fra 2007.
- læs hele artiklen -


9.august 2012
Tørke i USA forsmag på fremtiden

USA er ramt af den værste tørke i mands minde. Tørken et varsel om kommende problemer.
- læs hele artiklen -


12. juli 2012
Grønland sveder

Vi vil snart se somre, hvor hele Grønlands indlandsis rammes af afsmeltning, advarer klimaforskere.
- læs hele artiklen -


20. marts 2012
Og gamle Danmark skal bestå...

Men bliver der overhovedet noget tilbage af Danmark, hvis klimaændringerne fortsætter og havet kommer til at stige med mellem 12 og 22 meter. Et skræmmebillede? Måske, men et skræmmebillede, der ifølge den nyeste forskning sagtens kan blive til virkelighed.
- læs hele artiklen -


24. november 2011
Mere ekstremt vejr, siger IPCC

Det er næsten tyve år siden, klimaforskerne begyndte at advare om, at et mere ekstremt vejr ville blive en af konsekvenserne af den globale opvarmning. Nu kan vi mærke det - i Danmark bl.a. som flere og mere intense tilfælde af skybrud - og det vil blive værre, siges det i en helt ny rapport fra Det Internationale Klimapanel, IPCC.
- læs hele artiklen -


17. august 2010
Den globale opvarmning giver vejrkaos

Den kolde vinter i Danmark og andre dele af verden fik nogle til at tro, at den globale opvarmning var en gang skræmmepropaganda. Men en kold vinter har ikke fået den globale opvarmning til at forsvinde. 2010 ser allerede nu ud til at blive det varmeste år, der endnu er registreret, og vejret er gået amok mange steder i verden - også i Danmark.
- læs hele artiklen -


15. februar 2010
Danmark fryser - Jorden sveder

Man skal ikke tro på alt hvad man kan se eller mærke. Selvom vi fryser i Danmark, blev Januar måned 2010 den varmeste januar, der er målt globalt set. Den globale opvarmning er altså ikke aflyst, fordi der har vist sig at være mindre fejl i IPCC’s seneste klimarapport.

- læs hele artiklen -

12. januar 2010
Hvad blev der af den globale opvarmning

Har du hørt, at jorden nu bliver koldere i stedet for varmere? Det lyder rigtigt. Man kan bare gå uden for og mærke kulden. Det er is på søerne og man er begyndt at snakke om isvinter. Isbryderne gøres klar. Det stemmer ikke ret godt med global opvarmning. Det siger ihvertfald Pia Kjærsgaard, og hun må da vide det, eller. Problemet er bare, at det er forkert...
- Læs hele artiklen -


Marts 2009

06.03. Oliekilderne tørrer ud, mens verden ser den anden vej
I mere end et århundrede har olien flydt i en lind strøm, men det kan hurtigt være slut.
-
Læs mere -


August 2008

03.08. Danmark og Portugal først med elbiler i Europa
Det ser ud til, at 2011 bliver det år, hvor markedsføringen af elbiler for alvor går igang  i Danmark.
-
Læs mere -


Juli 2008

20.07. Arktis smelter – mens vi venter på politikerne
Nordpolen smelter – igen – mens politikerne stadig har travlt med den samme gamle stoleleg.
-
Læs mere -
 

item37a
Fremtidensenergiforsyning3
cpfilm1a

Klimaforhandlingerne i Paris

VEDanmarksamlet
item26
item27
item28
item33 item32 item31 item30 item22 item21 item20 item19 item18 item17 item16 item15 item14 item13 item12 item11 item10 item9 item8 item7 item5 item4 item3a item2a